Påkjørsel av syklist på Hønefoss

Ringerikets blad meldte 25. april om at en syklist, en 15 år gammel jente, var påkjørt av en bilist. Skjønt de meldte ikke det. I media er slike biler stort sett førerløse. De meldte at jenta var påkjørt av bil. Slik fjerner man personen fra hendelsen og uansvarliggjør føreren. Men jeg regner med at det var en fører i bilen, slik at hun ble påkjørt av en bilist.

Jeg skal ikke gjøre noe forsøk på å fordele skyld. Som så alt for ofte har avisen bare en veldig upresis beskrivelse av hendelsesforløpet. Det er derfor ikke mulig å vite hva som skjedde om vi baserer oss på avisomtalen. Mange journalister gjør en slett jobb når de skriver om slike hendelser, og det har også den journalisten om skrev dette gjort. Men siden jeg nettopp skrev et innlegg om syklister og vikeplikt, er det fristende å se litt på denne hendelsen.

Vi får vite at syklisten syklet nordover på Hønengata, og at syklisten ble påkjørt da hun krysset et fotgjengerfelt ved Asbjørnsens gate. Bilisten kjørte også nordover på den samme veien, i følge avisa. Holder vi oss til Google Street View ser det slik ut på dette stedet.

Hønengt HønefossAsbjørnsens gt er den som tar til Høyre før det hvite huset, og det er grunn til å tro at påkjørselen skjedde i fotgjengerfeltet like etter dette krysset.

Som vi ser, er det sykkelfelt på begge sider av veien. Det er til og med ført gjennom krysset, som man kan gjøre når veien er forkjørsvei (som her). Skal man til venstre kan sykkelfelt være litt skumle. I utgangspunktet er det ikke tillatt å kjøre forbi like foran eller i veikryss. Men det er tillatt når de er to kjørefelt og man befinner seg i hvert sitt kjørefelt. Sykkelfelt regnes i denne sammenheng som kjørefelt, så det er tillatt å kjøre forbi syklist i sykkelfeltet, og vi kan sykle forbi biler som f.eks. står i kø i kjørefeltet.

Ved kjørefeltskifte har man vikeplikt for trafikk i kjørefelt kjører inn i og i kjørefelt man krysser. Dette følger av trafikkreglene § 8 nr 1. Skifter man fra sykkelfelt til kjørefelt er det et slikt kjørefeltskifte hvor man har vikeplikt. Selv om man gir tydelig tegn til at man vil skifte felt, har man vikeplikt for trafikk i det feltet man vil inn i eller krysse.

Avisens beskrivelse er upresis. Kanskje kan syklisten ha kommet syklende i sykkelfeltet, og ha svingt til venstre i eller ved fotgjengerfeltet. Da ville hun i såfall hatt vikeplikt ved kjørefeltskiftet. At det var et fotgjengerfelt der, spiller i den sammenhengen ingen rolle.

Slik venstresving er en risikabel situasjon. Man må her, som alltid, se seg godt for og forvisse seg om at det er klart før man skifter felt. Man må forvisse seg om at det ikke kommer noen bakfra. Har man speil på sykkelen er det en god hjelp. Snur man seg bakover for å se over venstre skulder, vil man nesten umerkelig svinge til venstre og ut i kjørefeltet. Er man tilstrekkelig uheldig, kan det være nok til at man blir truffet at en passerende bil.

Skal man ta en venstresving et sted som dette, må man skifte kjørefelt og legge seg midt i eller kanskje over mot venstre side av  kjørefeltet i god tid før man skal svinge. Og man må gi tegn om at man skal svinge. Den trente syklist vil antageligvis velge denne varianten. Kommer det en bil bakfra, vil den ikke ha lov til å kjøre forbi, med mindre man har lagt seg så langt til venstre at det er plass til å kjøre forbi på høyre side. Å følge sykkelfeltet fram til fotgjengerfeltet og så svinge til venstre der, er farlig.

En annen mulighet er å gå av sykkelen ved fotgjengerfeltet. Google har klart å få med seg en syklist som gjør akkurat det, på sitt bilde.

Hønengt Hønefoss SyklistGår man av sykkelen og leier den over fotgjengerfeltet, da er man gående, og trafikk i veien har vikeplikt for gående i fotgjengerfelt. Det er også lov å sykle over fotgjengerfeltet. Noen bilister påstår at det ikke er lov, men de tar feil. Det står klart i trafikkreglene § 18 nr 3 første punktum, som lyder:

“Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående”

Men velger man å sykle over gangfeltet, da er man kjørende og annen trafikk har ikke lenger vikeplikt.

Vi vet ikke hva som har skjedd. Syklisten kan ha svingt til venstre foran bilen, ikke ha sett seg godt nok for og kanskje ikke gitt tydelig tegn. Hvis dette har skjedd, kan nok bilisten ikke lastes for ulykken.

Uansett: Vi får bare håpe at syklistens skader ikke er alvorlig, og ønske henne god bedring!

[SLF]