Nye bysykler – noen muligheter

Oslo har bedt om anbud på nye bysykler. Neste år skal alle bysykler skrotes, kan vi lese. Man vil øke antallet. Det er bra. Bysyklene er populære. For oss som sykler daglig på egne sykler er de et nyttig supplement når det av en eller annen grunn ikke passer å ha med egen sykkel.

Jeg liker ikke kommunens fikse idé om at reklame skal finansiere alt mulig. Reklame er visuell forsøpling i byen. Mens man ellers prøver å føre kamp mot tagging, er moralen her at man kan gjøre hva man vil, så lenge man betaler. Trafikkhindre på fortau er åpenbart greit når det pakkes inn i nytale og kalles “bymøbler”. Dessuten må vi vel snart nå et metningspunkt for slik reklame?

Jeg synes også det er uheldig at man gjør slike kontrakter kortsiktige, uten at det er angitt konkret hvor lenge de skal vare. Det kan ikke være god samfunnsøkonomi i at man må foreta betydelige investeringer med kort tidshorisont.

Continue reading Nye bysykler – noen muligheter