Stenging av veier

Byrådet, med bystyrets tilslutning har vedtatt å stenge Finnmarksgt mellom Sofienberggt og Sørligt/Økernveien. Jeg er tilhenger av til dels drastiske tiltak for å redusere biltrafikken i byen. Det bør være et politisk mål å redusere biltrafikken, og man trenger klare markeringer av at bruk av privatbil i byen er uønsket. Jeg er helt enig med Guri Melby at bilistene ikke skal stå øverst på noen prioriteringsliste — slik de i praksis gjør så alt for ofte. Derfor liker jeg at byrådet våger å utfordre så mange bilister. At Carl I Hagen raser og mener det er galskap, er i seg selv et tegn på at man har gjort noe riktig.

At kjøreforbudet ikke respekteres, er ingen stor overraskelse. Det er sikkert mange av de som kjører her, som klager på syklister og sier at de “aldri” følger trafikkreglene. Jeg syklet en tur hit Kristi himmelfartsdag for å se på forholdene. Det var en ettermiddag med generelt lite trafikk. Men det av et stort mangfold av “busser i rute” denne dagen. Det virker dessuten som om en del el-bilister har problemer med å forstå at de ikke er fritatt for alle kjøreforbud. En el-motor er også en motor, og en el-bil er motorkjøretøy. En vei som er stengt for motorkjøretøyer, med unntak for “Buss i rute”, eventuelt unntak for “Buss og taxi” er ikke et kollektivfelt, og ikke tillatt for el-biler.

WIMG_0049_DxO Continue reading Stenging av veier

I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etappe: Finale – Gemona del Friuli – Trieste

Giro_2014_NE21Årets avslutning kan minne om den typiske Tour de France avslutningen: En flat etappe som avsluttes med et antall runder inne i byen, denne gang i Trieste. Sammenlagtstillingen vil i praksis være avgjort. Bare uhell vil kunne føre til endringer her. Kanskje vil det fortsatt være kamp om poengtrøyen, det kommer an på hvilke spurtere som har kommet seg over alle fjellene. Og det vil selvfølgelig være kamp om etappeseieren.

21. og siste etappe går fra Gemona del Friuli til Trieste.

G12_Template_plan_soprVi er fortsatt i området Friuli-Venezia Giulia. Men nå skal vi holde oss i den østlige og mest interessante delen av dette området. Vi starter litt nord for den klassifiserte vinen, men det tar ikke lang tid før vi kan finne noe å drikke.

Continue reading I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etappe: Finale – Gemona del Friuli – Trieste

I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago – Monte Zoncolan

Giro_2014_NE20Så ble det som ventet: Et brudd med ufarlige ryttere fikk gå inn, med rundt 15 minutter på hovedfeltet, hvor de som har ambisjoner om sammenlagtseier satt.

I dag skal rytterne ut i bakketempo. Det kunne være fristende å si at de skal ut på en liten himmelfart. Her kan det fort bli tidsforskjeller, så mye kan endre seg her. Jeg vet ikke nok om hvilke ryttere som er sterkest i denne spesielle disiplinen, så jeg vil ikke spekulere i hvem som er nærmest til å vinne dette.

Vi har kommet fram til  20. etappe og nestsiste etappe, som går fra Maniago til Monte Zoncolan. Mot slutten av et ritt som Giro d’Italia angrer jeg alltid litt på at jeg holder meg to dager foran syklistene, som gjør at jeg i bloggen ikke henger med syklistene helt til mål. Jeg vil si at på denne etappen skal det hele avgjøres.

Continue reading I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago – Monte Zoncolan

I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etappe: Bassano del Grappa – Cima Grappa (Crespano del Grappa) (ITT)

Giro_2014_NE19Så ble det som ventet dårlig vær og dramatikk, og dessuten en del rot på gårsdagens etappe. Det er ikke bra hvis feilaktige beskjeder får betydning.

Den etappen rytterne skal ut på i dag, 17. etappe, er ganske flat. Den starter ca 650 moh, og mål er 4-500 meter lavere. Så her går det mest nedover. Det er tre fjerdekategoristigninger, men de byr nok ikke på noen utfordringer. Kanskje blir det en massespurt, men etappen er såpass kupert at et brudd uten farlige kandidater bør han en viss sjans til å gå inn. De som kjemper om sammenlagtseieren vil nok helst at dette skal bli en slags restitusjonsetappe etter gårsdagen, og før det de har i vente. Jeg hadde egentlig tenkt at dette burde være en etappe som kunne passe for Edvald Boasson Hagen. Men nå som han er ute av rittet, er ikke det mer å tenke på. Continue reading I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etappe: Bassano del Grappa – Cima Grappa (Crespano del Grappa) (ITT)

Bilkjøring i sykkelfelt — en oppfølging

Det kommer stadig flere observasjoner av bilister som kjøre i sykkelveien lags Frognerstranden. Som jeg tidligere har skrevet, påstår de gjerne at de har en eller annen dispensasjon. Noen har også møtt bilister som har vist fram noe de påstår er en dispensjasjon.

La oss starte med det elementære. Om skilt 522 gang og syk­kel­vei, står det i skilt­for­skrif­ten:

Skil­tet angir veg som er anlagt for gående og syk­lende. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av slik veg gjelder.”

I tra­fikk­reg­lene § 4 nr 1 står det:

Andre kjø­rende enn syk­lende må ikke bruke syk­kel­veg eller sykkelfelt.”

Sagt på en annen måte: Det er ikke lov å kjøre bil på syk­kel­vei. Biler har like lite å gjøre på en syk­kel­vei som syk­ler på en motorvei.

Continue reading Bilkjøring i sykkelfelt — en oppfølging

I vini del Giro d’Italia 2014 — 18. etappe Belluno – Rif. Panarotta (Valsugana)

Giro_2014_NE18På hviledagen har det ikke skjedd noe spennende som jeg har fått med med. Taylor Phinny har brukket benet og mister Tour de France. Men han deltar ikke i giroen, så det er ikke akkurat noen gironyhet. Nå bærer det inn i fjellet igjen.

Rytterne skal løs på første monsteretappe som blant annet skal ta dem over Passo della Stelvio. Vi har også lagt bak oss en flat tappe, og har kommet til nok en fjelletappe. 18. etappe går fra Belluno til Rif. Panarotta (Valsugana).

Giro_2014_18Vi starter i Veneto og skal igjen inn i Trentino — Alto Adige. Men vi er stort sett så langt nord og høyt oppe i fjellene, så her blir det vanskelig å finne fin.

Etter start går etappen opp til Passo San Pellegrino. Jeg forbinder San Pelle­grino med vann, ikke vin. Men til tross for navnet, det er ikke her­fra mine­ral­van­net San Pelle­grino kom­mer. Det produseres i San Pellegrino Terme, ved Bergamo. Man bør all­tid drikke rike­lig med vann ved siden av vinen. Man sluk­ker tørs­ten med vann og drik­ker vin for sma­kens skyld. I utgangs­punk­tet synes det er menings­løst å drikke impor­tert vann i Norge. Men San Pellegrino, som er et naturlig kullsyreholdig mineralvann med relativt lite kullsyre, er blant de importerte mineralvann det kan være verdt å kjøpe.

Når det ikke er vin å finne i slike områder, får vi gå ut etter øl. Men også her må jeg konstatere at det er lite å hente — i alle fall har ikke jeg klart å finne noen bryggerier det er verdt å skrive om i dette området.

Mot mål kommer vi inn igjen i Trentino, men da får jeg bare vise tilbake til det jeg skrev i går. Vinen har nok ikke endret seg stor siden det.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

I vini del Giro d’Italia 2014 — 17. etappe: Sarnonico – Vittorio Veneto

Giro_2014_NE17Så ble det vel omtrent som ventet: Sammenlagtkandidatene voktet på hverandre, og en som ikke representerte noen trussel i sammendraget kunne gå for etappeseier. I dag har rytterne sin siste og sikkert meget velkomne hviledag.

Vi har kommet til 17. etappe går fra Sarnonico til Vittorio Veneto. Dette er årets nestsiste flate etappe. For sammenlagtkandidatene vil dette være en slags transportetappe hvor man vil være opptatt av å vokte på hverandre slik at ingen skal kunne ta noe tid på de andre. For disse og lagene deres er det viktig å ha krefter igjen til de siste fjellene. Det kan være en mulighet for sprintere som har “overlevd” 16. etappe. Men det er en etappe som virker såpass småkupert at det også bør være muligheter for at et brudd skal kunne holde inn. Vi får igjen håpe at Edvald Boasson Hagen har dagen.

Sammenlagtkandidatene har nok lært fra 13. etappe i Tour de France 2006 at de ikke må være alt for avslappet i forhold til tilsynelatende ufalrige ryttere i brudd. Da fikk Óscar Pereiro Sío og Jens Voigt omtrent 30 minutters forsprang, Óscar Pereiro Sío overtok den gule ledertrøyen og endte som en overraskende vinner av Touren det året. Men de vil vel ikke være veldig opptatt av å kjøre inn et brudd, så lenge de ikke får alt for mye tid. Continue reading I vini del Giro d’Italia 2014 — 17. etappe: Sarnonico – Vittorio Veneto

I vini del Giro d’Italia 2014 — 16. etappe: Ponte di Legno – Val Martello/Martelltal

Giro_2014_NE16Jeg håpet på Edvald i går. Men som en innsender til Eurosport skrev på en twittermelding: Når ham må være hjelperytter også når han er i brudd, hvordan skal han da kunne vinne noe?

Etter dagens etappe har rytterne en velfortjent hviledag. Men vi har allerede lagt hviledagen bak oss, og går løs på det som må kunne kalles “helvetesuka”, i alle fall for alle andre enn utpregede klatrere. Vi har kommet fram til 16. etappe, som går fra Ponte di Legno til Val Martello/Martelltal. Her får vi Giro d’Italia på sitt verste eller sitt beste, alt ettersom hvordan man ser det. Her skal syklistene virkelig få kjørt seg i harde fjell, blant annet over klassikeren Passio dello Stelvio.

T16_ValMartello_planNå skal vi inn i fjellene. Spennende sykling, men her er det ikke lett å finne interessant vin.

Continue reading I vini del Giro d’Italia 2014 — 16. etappe: Ponte di Legno – Val Martello/Martelltal

Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

Fra en syklists synspunkt er Bjørvika en planlagt skandale, og nå ser den ut til å bli verre enn fryktet. I dag kan vi lese i Osloby: “Syklister er uønsket i Oslos nye paradegate”. Etter en beskrivelse av forholdene, kan vi lese:

“Det skal males opp sykkelfelt på begge sider av paradegaten, men syklistene må vente enda en stund før forholdene legges til rette.”

Men det blir verre:

Trafikken i Dronning Eufemia har ikke satt seg ennå, bilistene har ikke lært seg det nye kjøremønsteret og oppfører seg uforutsigbart. Dermed blir det såpass uoversiktlig at vi ikke ønsker syklister der, forklarer Eystein Hanssen i Statens vegvesen i en e-post til Syklistenes Landsforening (SLF).

Hva slags tankegang er dette, Eystein Hanssen? Vi får jevnlig høre fra Oslopolitikere at man i Oslo prioriterer trafikk slik: Fotgjengere, syklister, kollektivtransport, varetransport og så biler. Bjørvika er en klar illustrasjon som viser: Dere lyver, dere lyver, dere lyver! Hvis dere virkelig mener det dere sier, da blir Dronning Eufemias gate øyeblikkelig stengt for biler.

Continue reading Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

I vini del Giro d’Italia 2014 — 15. etappe: Valdengo – Plan di Montecampione

Gir0_2014_15xN1Jeg hadde ikke ventet at Rigoberto Uran skulle vinne tempoetappen, lagt mindre at han skulle vinne med så mye at han kapret den rosa trøyen fra Cadel Evans. Etappen de skal sykle i dag ender nok enten med en massespurt eller med at et brudd klarer å holde til mål. Jeg tror ikke Rigoberto Uran eller Cadel Evans klarer å ta noe tid på hverandre på den etappen. Etter det gjenstår det seks fjelletapper, og det blir neppe lett å ta tid fra Rigoberto Uran der. Når han slo Cadel Evans på en vanlig tempo, blir han neppe lett å slå i en bakketempo når den kommer. Paris-Roubaix kalles for “helvete i nord”, men den betengelsen kan også passe ganske godt på den avsluttende delen av Giro d’Italia.

Vi har kommet fram til 15. etappe, som går fra Valdengo til Plan di Montecampione.

Giro_2014_1515. etappe starter omtrent der den 14. endte, i Piemonte. Men vi kommer raskt over i Lombardia.

Continue reading I vini del Giro d’Italia 2014 — 15. etappe: Valdengo – Plan di Montecampione