Minneseminar for Jon Bing — bilder

Jon Bing vil­le ha fyllt 70 år  30. april 2014. Dess­ver­re døde Jon 14. janu­ar i år, så det ble en dag han ikke fikk opp­le­ve selv. Her er det jeg skrev etter Jons død. Det var plan­lagt et fest­skrift som skul­le over­rek­kes på semi­nar den­ne dagen. Det ble i ste­det et minne­skrift og semi­na­ret ble et minne­se­mi­nar. De som ikke alt har sik­ret seg boken, kan bestil­le den fra bingboken.net. Det er også laget en nett­side for å hed­re min­net om den­ne ekt­ra­or­niæ­re per­sonen, jonbing.net. Her er noen av mine bil­der fra minne­se­mi­na­ret for Jon Bing.

Minne­bo­ken er klar til avhen­ting før semi­nar­start.WIMG_7012_DxOPro­gram for dagens seminar.WIMG_7016_DxO

Fra dagens seminar.WIMG_7032_DxO

WIMG_7072_DxOJons par­hest og gode venn  Tor Åge Brings­værd had­de valgt ut noen av Jons skjønn­lit­te­rære teks­ter som ble frem­ført under seminaret.

WIMG_7035_DxODag Wie­se Shcar­tum øns­ker velkommen.

WIMG_7038_DxO

Insti­tutt­le­der Giu­dit­ta Cor­dero Moss sier noen ord på veg­ne av Insti­tutt for pri­vat­rett og seg selv.

WIMG_7042_DxO Dag pre­sen­te­rer minneboken.

WIMG_7056_DxO

Jacob Young (gitar) og Ben­dik Hof­seth (saxo­fon) sto for dagens musi­kals­ke innslag.

WIMG_7066_DxOWIMG_7069_DxOKai Rem­lov les­te noen av Jon Bings skjønn­lit­te­rære tekster.

WIMG_7074_DxOFørs­te foredrag.

WIMG_7087_DxOBernt Hugen­holtz.

WIMG_7105_DxOBernt min­net om at vi bur­de se den­ne reklame­fil­men med Jon, for Telenor.

WIMG_7119_DxO

 

WIMG_7120_DxOLil­li­an Edwards.

WIMG_7130_DxOChar­les Raab

WIMG_7146_DxOChris Reed

WIMG_7179_DxOWIMG_7180_DxOBil­de­ne er også gjort til­gjen­ge­lig som album i Face­bo­ok og på Flickr. Bil­de­ne er gjort til­gjen­ge­lig under CC by-nc-sa vilkår.

Print Friendly, PDF & Email