I vini del Giro d’Italia 2014 — Innledning

Så er vi igjen kla­re for Giro d’I­ta­lia. Star­ten er den­ne gan­gen i Bel­fast i Nord-Irland. Ryt­ter­ne skal være to dager i Nord-Irland, før de krys­ser gren­sen til repub­lik­ken Irland og ender i Dub­lin. Det er laget et eget nett­sted for de tre førs­te etap­pe­ne i Irland.

Det er nes­ten pin­lig å inn­røm­me, men jeg har ald­ri vært i Irland, ver­ken i Nord-Irland eller i repub­lik­ken Irland. Jeg har len­ge håpet på at det skul­le duk­ke opp en pas­sen­de kon­fe­ran­se i Irland som jeg kun­ne rei­se til, eller et annet godt påskudd for å dra. Men det blir vel til at jeg må dra for­di jeg har lyst til å dra dit (også for å høre irsk musikk), og rei­se som turist. Hel­dig­vis blir en god del av det de pro­du­se­rer av drikke­va­rer eks­por­tert, så jeg har smakt en del av det like­vel. Først på fjer­de etap­pe, etter en hvile­dag, for­flyt­ter giro­en seg til Italia.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — Inn­led­ning