I vini del Giro d’Italia 2014 — 3. etappe: Rocky Road to Dublin

I dag star­ter det også for syk­lis­te­ne, med lag­tem­po i Bel­fast. Vi hol­der oss som van­lig litt foran, slik at de som vil sik­re seg godt drik­ke før rit­tet, skal ha litt tid til å bunkre.

3. etap­pe går fra Nord-Irland og inn i repub­lik­ken Irland. 3. etap­pe går fra Armagh til Dub­lin. Det er også en flat etap­pe, med to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger gans­ke tidlig.

G12_Template_plan_soprI dag skal vi over gren­sen til repub­lik­ken Irland, med mål­gang i Dublin.

Armagh er den byen hvor Irlands apos­tel, Saint Pat­rick skal ha vært bis­kop. Saint Pat­rick­’s day fei­res hvert år 17. mars. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 3. etap­pe: Rocky Road to Dub­lin