I vini del Giro d’Italia 2014 — 4. etappe: — Giovinazzo — Bari

Ryt­ter­ne er fort­satt i Irland. De skal i dag gå løs på tred­je etap­pe som tar dem inn i repub­lik­ken Irland til Dub­lin. Det var vel ingen stor over­ras­kel­se at lag­tem­po byr på dra­ma­tikk og gir tids­for­skjel­ler. Men det er synd når uhell skal få slik betyd­ning som det fikk for Gar­min Sharp. Det var hel­ler ingen stor over­ar­s­kel­se at Oreca Gree­nEd­ge vant, slik de gjor­de på lag­tem­po­en i Nice i Tour de Fran­ce 2013. Man skal ha trent på å få laget til å fun­ge­re som et lag­tempo­lag. Ikke alle lag prio­ri­te­rer det like mye.

At det ble et spurt­opp­gjør på and­re etap­pe var ingen over­ras­kel­se, ei hel­ler at Mar­cel Kit­tel vis­te seg som den ras­kes­te på opp­lø­pet. Også på dagens etap­pe kan det bli et spurt­opp­gjør, om ikke vin­den skul­le split­te fel­tet før de kom­mer så langt. Etter dagens etap­pe skal ryt­ter­ne ha sin førs­te hviledag.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss og har for­flyt­tet oss fra Irland til Ita­lia. Den fjer­de etap­pen går omtrent langs Ita­lias akhillessene.

G12_Template_plan_soprVi er i regio­nen Pug­lia. Det­te er det områ­det i Ita­lia hvor det pro­du­se­res mest vin. Vi er langt syd og det er varmt, noe som også pre­ger vinen.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 4. etap­pe: — Gio­vi­naz­zo — Bari