I vini del Giro d’Italia 2014 — 4. etappe: – Giovinazzo – Bari

Rytterne er fortsatt i Irland. De skal i dag gå løs på tredje etappe som tar dem inn i republikken Irland til Dublin. Det var vel ingen stor overraskelse at lagtempo byr på dramatikk og gir tidsforskjeller. Men det er synd når uhell skal få slik betydning som det fikk for Garmin Sharp. Det var heller ingen stor overarskelse at Oreca GreenEdge vant, slik de gjorde på lagtempoen i Nice i Tour de France 2013. Man skal ha trent på å få laget til å fungere som et lagtempolag. Ikke alle lag prioriterer det like mye.

At det ble et spurtoppgjør på andre etappe var ingen overraskelse, ei heller at Marcel Kittel viste seg som den raskeste på oppløpet. Også på dagens etappe kan det bli et spurtoppgjør, om ikke vinden skulle splitte feltet før de kommer så langt. Etter dagens etappe skal rytterne ha sin første hviledag.

Vi har lagt hviledagen bak oss og har forflyttet oss fra Irland til Italia. Den fjerde etappen går omtrent langs Italias akhillessene.

G12_Template_plan_soprVi er i regionen Puglia. Dette er det området i Italia hvor det produseres mest vin. Vi er langt syd og det er varmt, noe som også preger vinen.

Vi kommer ganske raskt inn i området Castel del Monte. Det er navn etter slottet Castel del Monte, som ble bygget av Frederik II i 1240. Det er et åttekantet slott, og regnes som det mest interessante av slottene som Frederik II bygget. Hva det egentlig har vært brukt til, er uklart. Castel del Monet står på UNESCOs World Heritage List.

castel_del_monteJeg er vel ikke helt alene om å huske en hjemmetappet bulkvin som ble solgt under navnet Castel del Monte. Den har nå forsvunnet ut av listene, og de er vel ikke noe stort savn. Jeg hadde ikke savnet den, før jeg nå skulle sjekke om den fortsatt fantes. Jeg kan ikke huske at jeg hadde noe begrep om hvor i Italia den vinen kom fra, den gangen det var en aktuell rødvin.

Det produseres hvit, rosé og rødvin i Castel del Monte. Hvitvinen og rosévinen er temmelig uinteressant. Vi bør holde oss til rødvinen.

Det har i de senere årene blitt laget gode endrueviner på druen Uva di Troia, som i den lokale dialekten ganske enkelt betyr drue fra Troja. Men den kommer nok ikke fra Homérs Troja i Hellas, skjønt den byen ligger i dagens Tyrkia. Druen har navn etter en landsby som heter Troia i den nord-vestlige delen av Puglia. Det blir hevdet at det var grekerne som i sin tid hadde druen med seg, og at den da skulle komme fra det historiske Troja. Legenden vil ha det til at det var greske Diomedes, som beseiret Troja, som grunnla landsbyen Troia.

En del produsenter skal ha valgt å skifte navn på druen til Nero de Troia, visstnok inspirert av den suksess man har hatt på Sicilia med viner laget på druen Nero d’Avola.

WIMG_0096_DxOUva di Troia kan ha ganske kraftige tanniner, som gjøre at den ofte brukes i blandinger med andre druer. Den eneste Castel del Monte vinen på Vinmonopolet, Rupìcolo Castel del Monte 2010, er laget med 70% Montepulciano og 30% Uva de Troia. Den mest kjente vinen fra Castel del Monte, Il Falcone fra produsenten Rivera har 70% Uva di Troia og 30% Montepulciano. Rivera produserer også Puer Apulia, laget på 100% Uva di Troia. Denne omtales som den beste vinen laget på denne druen.

Den italienske vinguiden Gam­bero Rosso Ita­lian Wines 2014 tildeler ett, to eller tre glass til de beste vinene, med tre glass som det beste. De har tildelt tre glass blant annet til en Castel del Monte fra Torrevento.

Uva-di_TroiaVinmonopolet har noen viner laget på 100% Uva di Troia, for de som vil kjenne hva denne druen kan gi. Dette er:

Den druen som i alle fall jeg først og fremst forbinder med Puglia, er Primitivo. Pri­mitivo er den samme druen som i Cali­for­nia kal­les Zin­fan­del. Jeg har moret meg over at den druen som frem­står som Cali­for­nias stolt­het, i Ita­lia kal­les Pri­mitivo. Men det betyr ikke at druen er pri­mi­tiv, det betyr at det er en drue som mod­nes tid­lig, ofte så tid­lig som i august.

Kjerneområdet, i alle fall opprinnelsesområdet for Primitivo ligger litt syd-vest for dagens etappe, i området Gioia del Colle. I “Ita­li­ensk vin” skriver forfatterne at man her har vært litt for opptatt av kvantitet og for lite opptatt av kvalitet. Men Gam­bero Rosso Ita­lian Wines 2014 har tildelt tre glass til primitivofiner fra produsentene Polvanera, Plantamuria og Chiaromonte fra dette området.

WIMG_0095Vi kan avslutte med et par dessertviner. Den første er Moscato di Trani, som er en søt hvitvin laget på muscat-druer.

Til slutt en rød dessertvin, laget på druenWIMG_0109 Ale­a­tico di Pug­lia. Denne kan, som den eneste vinen, pro­du­se­res i hele Pug­lia. Men det pro­du­se­res ikke mye av den. Etter at Gioia del Colle og Salice Salen­tino har fått egne ale­a­ti­co­vi­ner innen­for sine klas­si­fi­se­rin­ger, har pro­duk­sjo­nen av Ale­a­tico di Pug­lia blitt for­svin­nende liten. Den jeg kjøpte da jeg var i området, var en fra Salice Salen­tino.  Cas­tel del Mon­tes Santa Lucia skal være den beste ver­sjo­nen i følge Ita­li­ensk vin. I Pasti­nis Elogio alla Len­tezza skal også være god, i følge samme kilde. Vin­mono­po­let hadde en slik vin fra Pug­lia sist jeg sjek­ket. Vårt valg ble en Can­dido fra Salice Salen­tino.

Igjen legger jeg inn  litt reklame når vi er i dette området. Min søs­ter og svo­ger har et hus i den idyl­liske gam­le­byen i Mono­poli, ca en mil syd-øst for dagens målby. Når ikke de selv eller fami­lien er der, leier de det ut. Du kan finne mer infor­ma­sjon om Mono­poli og huset på monopoli.no. Mer opp­lys­nin­ger om leie fin­ner du her.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.