I vini del Giro d’Italia 2014 — 6. etappe: Sassano — Montecassino

Gir0_2014_06xSVI dag har Giro­en kom­met hjem, og ryt­ter­ne skal ut på sin førs­te etap­pe i Ita­lia. Vi lig­ger som van­lig et par dager foran rytterne.

6. etap­pe går fra Sas­sa­no til Mon­tecas­si­no. Vi er nå langs skinn­leg­gen, om vi hol­der oss til støvel/fotbildet av Italia.

Giro 2014 06 Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 6. etap­pe: Sas­sa­no — Mon­tecas­si­no