I vini del Giro d’Italia 2014 — 8. etappe: Foligno — Montecopiolo

Giro_2014_08xSVEdvald Boa­sson Hagen lå godt an mot slut­ten i går. Men det holdt desver­re ikke helt til mål. Uan­sett: God inn­sats. I føl­ge procycyling.no mener Edvald Boa­sson Hagen at den etap­pen de skal syk­le i dag pas­ser ham vel så godt. Det er lov å håpe at han lyk­kes i dag.

Men vi skal fram til 8. etap­pe, som star­ter i Folig­no, der 7. etap­pe går i mål, og ender i Mon­te­co­piolo. Det blir den førs­te etap­pen hvor klat­rer­ne kan vise seg fram.

G12_Template_plan_soprUt fra et vin­mes­sig syns­punkt er jeg ikke vel­dig glad for hvor­dan man har lagt den­ne etap­pen. Den star­ter i Umbria og avslut­ter i Mar­che. Nå er ikke det så galt i seg selv. Men med den­ne og de nes­te etap­pe­ne har arran­gø­ren klart å leg­ge giro­en i en bue øst og nord for Tosca­na.  Det betyr at vi ikke er inn­om et av Ita­lias vik­tigs­te vin­om­rå­der den­ne gan­gen. Vi får håpe at de kom­pen­se­rer for det i 2015.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 8. etap­pe: Folig­no — Mon­te­co­piolo