Agderposten — en sykkelfiendtlig tulleavis

For ikke lenge siden hadde Agderposten et særdeles tåpelig oppslag om hvor dyre sykler folk har. I dag bekrefter Agderposten at de er en tulleavis som er opptatt av bil og mot syklister. Eller kanskje bekrefter de bare at de har dårlige journalister. Eller kanskje bekrefter de at de er en sykkelfiendtlig tulleavis OG at de har dårlige journalister.

De omtaler en kollisjon mellom en bilist og to syklister (de skriver bil, slik journalister pleier å gjøre. Men jeg regner med at det var en fører i den bilen. Ved å fjerne bilisten fra hendelsen, fjerne de også ansvaret fra bilisten. Språk er makt!). Slik innleder de omtalen:

“Meldingen gikk ut på at to syklister ble liggende i veibanen, etter kollisjonen og at hendelsen skjedde på Risørveien i krysset ved avkjøringen mot Åmland.”

Den lokale avisen klarer visst ikke engang å angi stedet riktig. Ifølge kartene heter veien Krags gt, ikke Risørveien, hvilket gjorde det litt vanskelig å lokalisere hendelsen.

Men det er i den fortsatte beskrivelsen at dette går virkelig galt. Agderposten skriver:

“Bilen sto stille i krysset da hendelsen inntraff. Det kom en gjeng syklister i full fart nedover i kryssende gate. Bilen bråstoppet, sier politi på stedet Vegard Pedersen til Agderpostens fotograf.

Han forklarer at bilen, som kom kjørende ut fra Åmland-avkjøringen mot Viddefjell og skulle ut på Risørveien, ble møtt av en gjeng syklister som kom nedover på Risørveien – i full fart. Den ene kjørte inn i bilen, mens den andre gjorde en unnamanøver og datt rett i asfalten. Han som traff asfalten er hardets skadet og fraktet bort i luftambulanse, mens den andre er tatt med i ambulanse. Begge fraktes til Arendal.”

Nei, Agderposten. Syklistene kom ikke ned kryssende gate. Syklistene kom på en vei med forkjørsrett. Men journalister i Agderposten vet kanskje ikke hva det betyr? Det betyr at bilisten hadde vikeplikt, og den vikeplikten gjelder selvsagt også overfor syklister. Holder vi oss til Google Street View, ser det slik ut der bilisten kjørte inn på veien:

Sykkelulykk_RisørVikeplikt_risørDen røde trekanten på stolpen til høyre for veien er ikke bare til pynt. Dette kalles et trafikkskilt, og når trekanten har spissen ned, da betyr det vikeplikt. Og det betyr vikeplikt for all trafikk på den veien man kommer inn på. Men slikt er kanskje litt vanskelig å forstå for journalister i Agderposten? Tilsynelatende også for politiet, hvis politiets uttalelser er noenlunde korrekt gjengitt. Men at politiet heller ikke behersker trafikkreglene, er heller ikke noe nytt.

Å omtale forkjørsveien som “kryssende gate” er i beste fall misvisende.

“ble møtt av en gjeng syklister i full fart nedover” — hva for slags tullete og hetsende påstand er dette, Agderposten? De syklet på en forkjørsvei med fartsgrense 70 km/t. Full fart? Hva mener dere? Over 70 km/t? Bilisten ble ikke møtt av dem. Han kjørte ut på en forkjørsvei foran dem.

Det er ikke så ofte jeg fremhever Dagbladet på en positiv måte. Men de klarer i alle fall å få fram det vesentlige her:

” Ifølge vitner skal personbilen ha brutt vikeplikten. Syklisten som var først i følget har forklart at han svingte unna, mens de to skadde kom like bak ham. Enten kjørte de inn i bilen, eller svingt unna bilen og pådratt seg skader på den måten, sier Storaker.

Politiet har beslaglagt førerkortet til føreren av personbilen.

Heller ikke at førerkortet ble beslaglagt, slik det bør bli i en situasjon som denne, har Agderposten klart å få fram.

Desverre er ikke Agderposten alene. Det er ganske typisk at ulykker omtales på denne måten, gjerne med politiet som kilde (skjønt Dagbladet har visst bedre politikilder enn Agderposten, også i Risør).

Når en bilist kjører så uaktsomt som her, og det fører til personskade, bør bilisten tiltales og straffes. Den nylig avsagte dommen i Agder lagmannsrett, etter en ulykke i Skien, setter en standard i så måte.

Agderposten har med sin omtale føyd spott til skade ved å omtale syklistene på en måte som gir inntrykk av at de opptrådte uaktsomt. Agderposten bør omgående sende store blomsterbuketter til de skadde syklistene med en beklagelse, og komme med korreksjon og beklagelse i avisen.

Men Agderposten er sikkert like selvrettferdige som pressen pleier å være, og ikke villige til å innrømme at de har gjort en dårlig jobb og har gitt et helt feilaktig bilde av hendelsen.