I vini del Giro d’Italia 2014 — 10. etappe: Modena — Salsomaggiore Terme

Gir0_2014_10xN1Edvald Boa­sson Hagen for­søk­te å dra i gang et tog på sin fød­sels­dag, 17. mai. Desver­re holdt det ikke helt til mål. Men moro å se at han for­sø­ker. Cadel Evans fikk den rosa trøy­en og det spørs vel om han gir den fra seg igjen nå. Og det må ha vært sær­de­les surt for Pier­re Roland å bli tatt igjen 250 før mål.

Det er man­ge som leg­ger ut bil­der fra etap­pe­ne i giro­en og and­re sto­re syk­kel­ritt. Gra­ham Wat­son er en av ver­dens bes­te syk­kel­fo­to­gra­fer. Han plei­er å leg­ge ut bil­der på sitt nett­sted. Her er hans bil­der fra gårs­da­gens etap­pe.

Vi har kom­met til den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på etter hvile­da­gen. 10. etap­pe går fra Mode­na til Sals­o­mag­giore Ter­me.

G12_Template_plan_soprVi er fort­satt på Po-slet­ten og i Emi­lia-Romag­na. Vinen her­fra er ikke den mest spen­nen­de Ita­lia kan by på. Men det er et spen­nen­de områ­de på så man­ge måter, og det man­ge and­re god­bi­ter vi får herfra.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 10. etap­pe: Mode­na — Sals­o­mag­giore Ter­me