I vini del Giro d’Italia 2014 — 11. etappe: Collecchio — Savona

Gir0_2014_11xN1Det kan se ut som om Cadel Evans begyn­ner å få omtrent så mye kon­troll som man kan ha når det gjen­står 12 etap­per. Ryt­ter­ne skal i dag ha en vel­for­tjent hvile­dag. Det blir nok også en vel­for­tjent hvile­dag for Euro­sports Arild Erik­sen, som har kom­men­tert både Giro d’I­ta­lia og Tour of California.

Vi har kom­met fram til 11. etap­pe, som går fra Col­lecchio til Savona.

G12_Template_plan_soprPå den­ne etap­pen for­la­ter vi Emi­lia-Romag­na og set­ter kur­sen for Liguria. Vi har nevnt Col­li di Par­ma før, og den­ne gan­gen krys­ser etap­pen områ­det. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 11. etap­pe: Col­lecchio — Savona