I vini del Giro d’Italia 2014 — 12. etappe: Barbaresco — Barolo

Gir0_2014_12xN1Ryt­ter­ne er for­hå­pent­lig­vis kla­re til å ta fatt på nye etap­per etter hvile­da­gen. Mens ryt­ter­ne skal ut på en tem­me­lig flat etap­pe har vi kom­met til en tempoetappe.

12. etap­pe er en tempo­etap­pe fra Bar­ba­res­co til Barolo.

G12_Template_plan_soprJeg har kom­met med en bekla­gel­se over at årets Giro går uten­om Tosca­na. Men det ret­tes litt opp her, men en tempo­etap­pe fra Barolo til Bar­ba­res­co. Rent vin­mes­sig er det­te årets kongeetappe!

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 12. etap­pe: Bar­ba­res­co — Barolo