I vini del Giro d’Italia 2014 — 13. etappe: Fossano — Rivarolo Canavese

Gir0_2014_13xN1Edvald Boa­sson Hagen vis­te igjen styr­ke, selv om det hel­ler ikke den­ne gan­gen holdt helt til mål. Jeg synes at pro­fi­len på avslut­nin­gen av den etap­pen de skal syk­le i dag kan min­ne om 17. etap­pe i Tour de Fran­ce 2011. For å gjen­opp­li­ve gode syk­kel­min­ner, ta en titt på det­te opp­ta­ket med high­light fra den etap­pen. Du behø­ver ikke se alle 45 minut­te­ne. For å få med det mes­te av moroa, gå fram til ca 18 minut­ter, og se derfra.

https://www.youtube.com/watch?v=Sm-TNhnSWxo

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 13. etap­pe: Fos­sa­no — Rivarolo Canave­se