I vini del Giro d’Italia 2014 — 15. etappe: Valdengo — Plan di Montecampione

Gir0_2014_15xN1Jeg had­de ikke ven­tet at Rigo­ber­to Uran skul­le vin­ne tempo­etap­pen, lagt mind­re at han skul­le vin­ne med så mye at han kap­ret den rosa trøy­en fra Cadel Evans. Etap­pen de skal syk­le i dag ender nok enten med en masse­spurt eller med at et brudd kla­rer å hol­de til mål. Jeg tror ikke Rigo­ber­to Uran eller Cadel Evans kla­rer å ta noe tid på hver­and­re på den etap­pen. Etter det gjen­står det seks fjell­e­tap­per, og det blir nep­pe lett å ta tid fra Rigo­ber­to Uran der. Når han slo Cadel Evans på en van­lig tem­po, blir han nep­pe lett å slå i en bakke­tem­po når den kom­mer. Paris-Rou­baix kal­les for “hel­ve­te i nord”, men den beten­gel­sen kan også pas­se gans­ke godt på den avslut­ten­de delen av Giro d’Italia.

Vi har kom­met fram til 15. etap­pe, som går fra Val­den­go til Plan di Montecampione.

Giro_2014_1515. etap­pe star­ter omtrent der den 14. end­te, i Pie­mon­te. Men vi kom­mer raskt over i Lombardia.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 15. etap­pe: Val­den­go — Plan di Mon­tecam­pione