I vini del Giro d’Italia 2014 — 16. etappe: Ponte di Legno — Val Martello/Martelltal

Giro_2014_NE16Jeg håpet på Edvald i går. Men som en inn­sen­der til Euro­sport skrev på en twit­ter­mel­ding: Når ham må være hjelpe­ryt­ter også når han er i brudd, hvor­dan skal han da kun­ne vin­ne noe?

Etter dagens etap­pe har ryt­ter­ne en vel­for­tjent hvile­dag. Men vi har alle­re­de lagt hvile­da­gen bak oss, og går løs på det som må kun­ne kal­les “hel­ve­tes­uka”, i alle fall for alle and­re enn utpre­ge­de klat­re­re. Vi har kom­met fram til 16. etap­pe, som går fra Pon­te di Legno til Val Martello/Martelltal. Her får vi Giro d’I­ta­lia på sitt ver­ste eller sitt bes­te, alt etter­som hvor­dan man ser det. Her skal syk­lis­te­ne vir­ke­lig få kjørt seg i har­de fjell, blant annet over klas­si­ke­ren Pas­sio del­lo Stel­vio.

T16_ValMartello_planNå skal vi inn i fjel­le­ne. Spen­nen­de syk­ling, men her er det ikke lett å fin­ne inter­es­sant vin.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 16. etap­pe: Pon­te di Legno — Val Martello/Martelltal