I vini del Giro d’Italia 2014 — 17. etappe: Sarnonico — Vittorio Veneto

Giro_2014_NE17Så ble det vel omtrent som ven­tet: Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vok­tet på hver­and­re, og en som ikke repre­sen­ter­te noen trus­sel i sam­men­dra­get kun­ne gå for etappe­sei­er. I dag har ryt­ter­ne sin sis­te og sik­kert meget vel­kom­ne hviledag.

Vi har kom­met til 17. etap­pe går fra Sar­no­ni­co til Vitt­orio Vene­to. Det­te er årets nest­sis­te fla­te etap­pe. For sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil det­te være en slags trans­port­etap­pe hvor man vil være opp­tatt av å vok­te på hver­and­re slik at ingen skal kun­ne ta noe tid på de and­re. For dis­se og lage­ne deres er det vik­tig å ha kref­ter igjen til de sis­te fjel­le­ne. Det kan være en mulig­het for sprin­te­re som har “over­levd” 16. etap­pe. Men det er en etap­pe som vir­ker såpass små­kupert at det også bør være mulig­he­ter for at et brudd skal kun­ne hol­de inn. Vi får igjen håpe at Edvald Boa­sson Hagen har dagen.

Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har nok lært fra 13. etap­pe i Tour de Fran­ce 2006 at de ikke må være alt for avslap­pet i for­hold til til­syne­la­ten­de ufal­ri­ge ryt­te­re i brudd. Da fikk Óscar Pereiro Sío og Jens Voigt omtrent 30 minut­ters for­sprang, Óscar Pereiro Sío over­tok den gule leder­trøy­en og end­te som en over­ras­ken­de vin­ner av Touren det året. Men de vil vel ikke være vel­dig opp­tatt av å kjø­re inn et brudd, så len­ge de ikke får alt for mye tid. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 17. etap­pe: Sar­no­ni­co — Vitt­orio Vene­to