I vini del Giro d’Italia 2014 — 18. etappe Belluno – Rif. Panarotta (Valsugana)

Giro_2014_NE18På hviledagen har det ikke skjedd noe spennende som jeg har fått med med. Taylor Phinny har brukket benet og mister Tour de France. Men han deltar ikke i giroen, så det er ikke akkurat noen gironyhet. Nå bærer det inn i fjellet igjen.

Rytterne skal løs på første monsteretappe som blant annet skal ta dem over Passo della Stelvio. Vi har også lagt bak oss en flat tappe, og har kommet til nok en fjelletappe. 18. etappe går fra Belluno til Rif. Panarotta (Valsugana).

Giro_2014_18Vi starter i Veneto og skal igjen inn i Trentino — Alto Adige. Men vi er stort sett så langt nord og høyt oppe i fjellene, så her blir det vanskelig å finne fin.

Etter start går etappen opp til Passo San Pellegrino. Jeg forbinder San Pelle­grino med vann, ikke vin. Men til tross for navnet, det er ikke her­fra mine­ral­van­net San Pelle­grino kom­mer. Det produseres i San Pellegrino Terme, ved Bergamo. Man bør all­tid drikke rike­lig med vann ved siden av vinen. Man sluk­ker tørs­ten med vann og drik­ker vin for sma­kens skyld. I utgangs­punk­tet synes det er menings­løst å drikke impor­tert vann i Norge. Men San Pellegrino, som er et naturlig kullsyreholdig mineralvann med relativt lite kullsyre, er blant de importerte mineralvann det kan være verdt å kjøpe.

Når det ikke er vin å finne i slike områder, får vi gå ut etter øl. Men også her må jeg konstatere at det er lite å hente — i alle fall har ikke jeg klart å finne noen bryggerier det er verdt å skrive om i dette området.

Mot mål kommer vi inn igjen i Trentino, men da får jeg bare vise tilbake til det jeg skrev i går. Vinen har nok ikke endret seg stor siden det.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.