I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etappe: Bassano del Grappa — Cima Grappa (Crespano del Grappa) (ITT)

Giro_2014_NE19Så ble det som ven­tet dår­lig vær og dra­ma­tikk, og dess­uten en del rot på gårs­da­gens etap­pe. Det er ikke bra hvis feil­ak­ti­ge beskje­der får betydning.

Den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på i dag, 17. etap­pe, er gans­ke flat. Den star­ter ca 650 moh, og mål er 4–500 meter lave­re. Så her går det mest ned­over. Det er tre fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger, men de byr nok ikke på noen utford­rin­ger. Kan­skje blir det en masse­spurt, men etap­pen er såpass kupert at et brudd uten far­li­ge kan­di­da­ter bør han en viss sjans til å gå inn. De som kjem­per om sam­men­lagt­sei­e­ren vil nok helst at det­te skal bli en slags resti­tu­sjons­etap­pe etter gårs­da­gen, og før det de har i ven­te. Jeg had­de egent­lig tenkt at det­te bur­de være en etap­pe som kun­ne pas­se for Edvald Boa­sson Hagen. Men nå som han er ute av rit­tet, er ikke det mer å ten­ke på. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etap­pe: Bassa­no del Grap­pa — Cima Grap­pa (Cre­spa­no del Grap­pa) (ITT)