I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago — Monte Zoncolan

Giro_2014_NE20Så ble det som ven­tet: Et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re fikk gå inn, med rundt 15 minut­ter på hoved­fel­tet, hvor de som har ambi­sjo­ner om sam­men­lagt­sei­er satt.

I dag skal ryt­ter­ne ut i bakke­tem­po. Det kun­ne være fris­ten­de å si at de skal ut på en liten him­mel­fart. Her kan det fort bli tids­for­skjel­ler, så mye kan end­re seg her. Jeg vet ikke nok om hvil­ke ryt­te­re som er ster­kest i den­ne spe­si­el­le disi­pli­nen, så jeg vil ikke spe­ku­le­re i hvem som er nær­mest til å vin­ne dette.

Vi har kom­met fram til  20. etap­pe og nest­sis­te etap­pe, som går fra Maniago til Mon­te Zon­co­lan. Mot slut­ten av et ritt som Giro d’I­ta­lia ang­rer jeg all­tid litt på at jeg hol­der meg to dager foran syk­lis­te­ne, som gjør at jeg i blog­gen ikke hen­ger med syk­lis­te­ne helt til mål. Jeg vil si at på den­ne etap­pen skal det hele avgjøres.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etap­pe: Maniago — Mon­te Zon­co­lan