Stenging av veier

Byrådet, med bystyrets tilslutning har vedtatt å stenge Finnmarksgt mellom Sofienberggt og Sørligt/Økernveien. Jeg er tilhenger av til dels drastiske tiltak for å redusere biltrafikken i byen. Det bør være et politisk mål å redusere biltrafikken, og man trenger klare markeringer av at bruk av privatbil i byen er uønsket. Jeg er helt enig med Guri Melby at bilistene ikke skal stå øverst på noen prioriteringsliste — slik de i praksis gjør så alt for ofte. Derfor liker jeg at byrådet våger å utfordre så mange bilister. At Carl I Hagen raser og mener det er galskap, er i seg selv et tegn på at man har gjort noe riktig.

At kjøreforbudet ikke respekteres, er ingen stor overraskelse. Det er sikkert mange av de som kjører her, som klager på syklister og sier at de “aldri” følger trafikkreglene. Jeg syklet en tur hit Kristi himmelfartsdag for å se på forholdene. Det var en ettermiddag med generelt lite trafikk. Men det av et stort mangfold av “busser i rute” denne dagen. Det virker dessuten som om en del el-bilister har problemer med å forstå at de ikke er fritatt for alle kjøreforbud. En el-motor er også en motor, og en el-bil er motorkjøretøy. En vei som er stengt for motorkjøretøyer, med unntak for “Buss i rute”, eventuelt unntak for “Buss og taxi” er ikke et kollektivfelt, og ikke tillatt for el-biler.

WIMG_0049_DxO Continue reading Stenging av veier