Hvorfor sykler vi?

Fairhurst_LifeCycleJeg kan egentlig ikke svare på vegne av andre enn meg selv. Så kanskje burde det vært “hvorfor sykler jeg?”. Men litt vet vi om hvorfor folk generelt sykler.

Bildet til venstre og nedenfor er laget av Mark Fairhurst, og er gjengitt med tillatelse.

Mitt enkle svar er: Jeg sykler fordi jeg liker å sykle. Å sykle gir en herlig opplevelse av frihet og uavhengighet.

Jeg er ikke alene om å oppleve det slik . Marcus Almgren skrev dette på Twitter:

“Jeg byttet fra buss til sykkel og gikk fra frustrert kvegdyr til fri mann. Oppdaget en ny verden.”Fairhurst_Heaven

Erlend Sundvor, også på Twitter:

“Nettopp. Ingen andre transportmidler gir samme frihetsfølelsen som sykkel.”

Ikke i noen av de undersøkelser jeg har sett, har man stilt spørsmålene slik at denne siden ved sykling kommer godt fram. SINTEFs “Sykkelundersøkelse 2011 Osloområdet” svarte 19% at en av de viktigste grunnene til at de sykler er at det er gøy. Det er ikke det ordet jeg ville ha valgt for å beskrive min opplevelse. Men sykkelgleden er viktig. Continue reading Hvorfor sykler vi?

En farlig plassert bussholdeplass

At sykkelfelt avbrytes av bussholdeplasser er noe herk. I Oslo er det slik alt for mange steder, som klare eksempler på at man i denne byen ikke prioriterer syklister. Men noen holdeplasser er verre enn andre, og jeg skal til en av de farlig plasserte holdeplasser hvor jeg selv har vært nær ved å bli kjørt ned av en buss. Det her holdeplassen Lindern i Geitmyrsveien.

[mappress mapid=”69″]

Når man kommer Kierschows gate fra Sagene, er det midtstilt sykkelfelt i krysset ved Kirkeveien/Griffenfeldts gate (er ikke helt sikker på hvor den skifter navn). Nå har sykkelfeltet også fått fin, rød farge. Så langt fungerer det greit.

WIMG_0490_DxO Continue reading En farlig plassert bussholdeplass

Påby 1,5 m minsteavstand ved forbikjøring av syklister

WCRW_6903_DxO_rawNår man kjører langs franske landeveier, kan man observere skiltet til høyre: Vi deler veien, hold en avstand på 1,5m når du kjører forbi en syklist.

Jeg sykler (og kjører) en del i Frankrike, men har ikke satt meg inn i detaljer i franske trafikkregler. Som syklist opplever jeg en langt bedre tilrettelegging enn i Norge. Når det gjelder trafikkregler er manglende kunnskap på en del områder ikke noe problem, f.eks. om vikeplikt, ut over den allminnelige høyreregelen. Det er i praksis alltid skiltet, og da forholder jeg meg til skiltingen, ikke til generelle trafikkregler. Continue reading Påby 1,5 m minsteavstand ved forbikjøring av syklister

Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Jeg syklet en tur blant annet gjennom Dag Hammarskølds vei (Ring 3) i dag, blant annet for å se på hvordan forholdene for syklister har blitt og vil bli mellom Sinsen og Økern. Det skal jeg komme tilbake til.

Med ved, til dels i gang- og sykkelveien på nordsiden av Ring 3 fra Sinsenkrysset mot Sinsenveien, var det to skilt som var dumt plassert, det ene av dem direkte farlig for syklister.

Continue reading Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Aldri mer Bjørvika!

Bjørvika er et katastrofeområde for syklister. Til de som har hatt ansvaret for dette, er det først og fremst dette å si: Dere strøk til eksamen. Oppgaven er ikke løst på en akseptabel måte. Dere hadde en gyllen mulighet med blanke ark og mye plass, som dere fullstendig har forspilt. Nå må det gjøres masse reparasjons- og skadebegrensningsarbeid som kommer til å koste mye.

Bjørvika er et grelt eksempel på hvordan det ikke skal planlegges. Man har ikke planlagt med tanke på å legge forholdene til rette for syklister. I København er sykkel med i planleggingen fra start. I Bjørvika har man fulgt den norske modellen men de vanlige besvergelsene om “gode forhold for syklister og fotgjengere”, uten noe konkretisering. Men som vi vet: Slik vage formuleringer er ikke noe verdt, og tidlige erfaringer med Bjørvika-prosjektet viste at dette var noe de ansvarlige ikke tok seriøst. De som har hatt ansvaret for planleggingen av Bjørvika har ikke et øyeblikk i prosessen behandlet syklister seriøst. Det er det vanlige: Når alle andre har fått sitt, da forsøker man å skvise inn litt sykkelfelt som garnityr, om det er plass igjen. Og det er det jo som regel ikke.

Continue reading Aldri mer Bjørvika!

Nordenga bro

Nordenga bro ble åpnet i 2011. Det er en av de få broene som krysser sporområdene på Oslo S hvor det er en form for tilrettelegging for syklister.

Den var ferdig for bilister, men i beste fall halvferdig for syklister da den ble åpnet. Det er et av alt for mange eksempler på at Statens vegvesen viser stor omsorg for bilister, men gir blaffen i syklister.

Gang- og sykkeldelen er en gang- og sykkelvei. Broen ble åpnet da det var åpen dag i Bjørvika i 2011. Jeg uttrykte den gang stor skuffelse over Statens vegvesen, og ikke noe av det som har skjedd i Bjørvika har bidratt til å rette opp det inntrykket. Tvert imot. Dette skrev jeg om Nordenga bro den gangen: Continue reading Nordenga bro

Merkelig trafikkjus på Senja

Avisen Nordlys har følgende overskrift: “Syklist påkjørt og sendt til sykehus. Så kom boten på 3000 kroner”. Vedkommende hadde syklet over et fotgjengerfelt og blitt påkjørt av en bil. Nå vet jeg at man ikke alltid skal ta pressens gjengivelser for god fisk. Men jeg tar likevel med det som politiadvokat Marie Lygre ved Lenvik lensmannskontor skal ha gitt som grunn for bøtleggingen:

“Politiadvokat Marie Lygre ved Lenvik lensmannskontor er for sin del ikke i tvil om at det er riktig å bøtelegge syklisten, med henvisning til paragrafen om uaktsomhet i Vegtrafikkloven.

Continue reading Merkelig trafikkjus på Senja

Gratulerer med dagen, Dagfinn Høybråten: Ti år med røykfrie serveringssteder

I dag er det ti år siden vi endelig kunne puste relativt fritt på serveringssteder. Fra 1. juni 2004 ble tobakkskadelovens krav om røykfrie lokaler også gjort gjeldende for serveringssteder.

Det var mye bråk og spetakkel. Serveringsbransjen viste en rørende omsorg for røykerne, og trodde at alle gjestene ville forsvinne med røyken. Hvis forretningsideen var å drive røykerom med servering, da fikk man selvsagt et problem da man ikke lenger kunne fortsette med det. Serveringsbransjen klarte ikke å se at stadig færre røykte, at røyking var i ferd med å bli et lavinntekts- og lavstatusfenomen — neppe de som legger igjen mest penger på restauranter. At det var ganske mange som syntes besøk i røykfylte lokaler ikke fristet, at man ikke syntes det var noe trivelig når man måtte ta en dusj og henge klærne lufting etter besøket for å få ut noe av røykstanken.

Som alltid: De som ikke henger med når rammebetingelsene og markedet endres, de dør. Det er kapitalismens brutale lov. Mange dårlig drevne steder som ikke hadde hengt med i utviklingen, gikk dukken — og det var beleilig å skylde på “røykeloven”.

Norge var tidlige med å gjøre serveringssteder røykfrie. Men det var et typisk norsk skippertak, som ikke har blitt fulgt opp videre. Serveringsbransjen har fortsatt rørende omsorg for røykere. De lager røyketelt utenfor som gjør at de som ikke røyker aldri fristes til å gå inn på stedet når man må passere dette. Selv går jeg aldri inn et slikt sted. Det finnes nok av andre steder. Det brukes mye energi og slippes ut mye CO2 for å varme frosne sjeler som sitter ute for å tilfredsstille sin stoffavhengighet.

Nå ønsker Astma- og allergiforbundet og Kreftforeningen røykeforbud også på uteserveringer. Hvis serveringsbransjen hadde vist noen interesse for å legge til rette for ikke-røykere, hadde det neppe blitt noe spørsmål. Det burde være en selvfølge at det er røykfrie bord på utserveringer. Det er ikke noe trivelig å få en røyksky fra nabobordet. Heldigvis vil en del serveringssteder prøve det ut.

For mange av oss er hovedpoenget ikke å nekte folk å røyke. Hvis voksne folk vil ødelegge helsen sin på denne måten, så får de vel gjøre det da. Men det må være fullgode tilbud til alle som vil ha det røykfritt. Det er det ikke så lenge man kan røyke på uteserveringer. Kravet bør i det minste være at man skal ha et røykfritt tilbud som er minst like godt som det man tilbyr røykerne.

Det burde også være en selvfølge at jernbaneperronger, bussholdeplasser m.m. er røykfrie. Det er ikke vanskelig for Jernbaneverket på stasjonsområder å få det til, hvis de er interessert. Det burde være helt unødvendig. Det bare et spørsmål om elementær folkskikk: Selvfølgelig røyker man ikke der folk står tett sammen! Vanskeligere er det ikke.

I tillegg til at røyking ikke skal sjenere andre, er det viktig å fjerne rekrutteringsarenaene for folk begynner å røyke. Derfor var det på høy tid at skolene ble gjort røykfrie. Det burde selvsagt ha vært gjort for minst ti år siden. Men bedre sent enn aldri. Tobakksbransjen er en kynisk drapsbransje. De forsøker kynisk å få flere hektet på deres gift. De prøver å rekruttere unge. Og nå er det særlig i utviklingsland tobakksbransjen satser hardt for å drepe flere.

I dag har bilistene overtatt røykernes rolle, med mye av den samme argumentasjonen. Røykerne mente at det nærmest var en “menneskerett”, eller i alle fall en grunnleggende frihet at de skulle kunne røyke over alt. Røyking var tillatt der det ikke uttrykkelig var forbudt. Bilistene ser det på samme måte som en grunnleggende rettighet at de skal kunne kjøre, og ikke minst parkere over alt. At det er til sjenanse og fare for andre, vil man ikke høre på. Skjønt bil er også nyttig, i motsetning til røyken — det er en vesentlig forskjell.

Men akkurat som det har blitt slik at man kun for lov til å røyke der det uttrykkelig er tillatt, vil det nok også bli slik at parkering bare er tillatt der det er klart merket at parkering er tillatt. Men det vil nok ta noe tid ennå — skal vi gjette på at det vil gå ti år til? Stadig flere områder blir bilfrie, og ingen ønsker bilene tilbake der man har fårt dem bort, f.eks. Rådhusplassen og i Karl Johans gt mellom Egertorget og Jernbanetorget. I sports- og friluftslandet Norge har man for lenge siden bestemt at motorferdsel i utmark ikke er tillatt. Men man vil nok også i Norge forstå at bilen heller ikke har noen sentral plass i byene.

Handelstanden har tatt serveringsbransjens rolle, og klager over at det vil bli død og fordervelse om parkeringsplasser forsvinner. De vet ikke, men har gjentatt dette så mange ganger at mange tar det for en sannehet — litt har de lært av Goebbels. Men akkurat som det viste seg at omsetningen i serveringsbransjen økte da man fikk luftet ut røyken, har det vist seg at omsetningen øker når man fjerner parkering i gatene og heller legger til rette for syklister. Men handelstanden synes å ha læringsproblemer tilsvarende serveringsbransjen.