Aldri mer Bjørvika!

Bjørvika er et katastrofeområde for syklister. Til de som har hatt ansvaret for dette, er det først og fremst dette å si: Dere strøk til eksamen. Oppgaven er ikke løst på en akseptabel måte. Dere hadde en gyllen mulighet med blanke ark og mye plass, som dere fullstendig har forspilt. Nå må det gjøres masse reparasjons- og skadebegrensningsarbeid som kommer til å koste mye.

Bjørvika er et grelt eksempel på hvordan det ikke skal planlegges. Man har ikke planlagt med tanke på å legge forholdene til rette for syklister. I København er sykkel med i planleggingen fra start. I Bjørvika har man fulgt den norske modellen men de vanlige besvergelsene om “gode forhold for syklister og fotgjengere”, uten noe konkretisering. Men som vi vet: Slik vage formuleringer er ikke noe verdt, og tidlige erfaringer med Bjørvika-prosjektet viste at dette var noe de ansvarlige ikke tok seriøst. De som har hatt ansvaret for planleggingen av Bjørvika har ikke et øyeblikk i prosessen behandlet syklister seriøst. Det er det vanlige: Når alle andre har fått sitt, da forsøker man å skvise inn litt sykkelfelt som garnityr, om det er plass igjen. Og det er det jo som regel ikke.

Langs Langkaia laget man sykkelfelt som er for smale. De to tommestokkene på bildet nedenfor er henholdsvis 150 og 180cm lange. 150cm er minimum i henhold til Sykkelhåndboken, som kan brukes i veier med liten trafikk. I Langkaia er det ikke lite trafikk. Men man har ikke en gang klart å lage sykkelfeltene 150 cm brede. De skal måles til midten av markeringsstripen, så her mangler det et sted mellom 5 og 10 cm. Med den trafikken det er i Langkaia skulle sykkelfeltene vært 180 cm. Og der er en undermåls standard. I siviliserte sykkelland som Danmark og Nederland er standard 220 til 250 cm. Og man sørger for fysisk skille mot kjørefeltet, slik at bilistene ikke skal bruke sykkelfeltet.

WIMG_0130_DxO Det er brede rabatter, kanskje ca 10 meter, med planter mellom to gangveier.

WIMG_9882_DxOOg sykkelfelt som er smalere enn de underdimensjonerte normene i Sykkelhåndboken. Det var masse plass å ta av, men de som hadde ansvaret for prosjektet ga som vanlig blaffen i folk som sykler. Gress og trær er viktigere enn sikkerhet og fremkommelighet for syklister. Oslos prioritiering er i praksis bil, buss, planter, fotgjengere og så til slutt syklister om det er litt plass igjen. Det er hva man gjør i praksis, som i Bjørvika, som viser de reelle prioriteringene, ikke hva man sier.

Dronning Eufemias gate er en skandale. Det er en planleggingsskandale. Her skulle det selvsagt fra dag 1 i planleggingen vært planlagt en høykvalitets sykkelvei gjennom området. Dette er hovedforbindelsen øst/vest for syklister — syklistenes E18. Men de som hadde ansvaret for dette prosjektet ga igjen blaffen i syklister. Resultatet er kaos. Det er planlagt inn to alt for smale sykkelfelt.

Disse merket man merket opp, fordi noen har fått den vanvittige idé at bilistene må venne seg til trafikken uten syklister før man kan slippe syklistene til. Når hørte vi sist dummere uttalelser for noen med ansvar for veiutbygging? De som har hatt ansvaret for planleggingen av Dronning Eufemias gate bør settes til å luke midtrabatter, makulere gamle plandokumenter eller noe annet hvor de ikke kan gjøre mer skade enn de allerede har gjort.

Nå har det kommet noen farlig smale sykkelfelt på plass.

WIMG_0249_DxONok en gang er de for smale også etter minimumsnormen, litt i underkant av 150 cm. 180 cm er et absolutt minimum på et sted som dette. Er det noen av de som har hatt ansvaret for dette prosjektet som tør stå fram og forsvare at man valgte 150 cm brede sykkelfelt her? De som har gjort det har ettertrykkelig demonstrert at de er totalt uinteressert i syklisters sikkerhet. Stryk igjen.

WIMG_0255_DxONår busser kommer inn Kong Haakon Vs gate og skal svinge inn Dronning Eufemias gate, svinger de inn i sykkelfeltet. Det er så elementært at det ikke finnes noen unnskyldning for de som har ansvaret for slike prosjekter ikke tar hensyn til det og sørger for tilstrekkelig bredde. Stryk også på dette punktet.

WIMG_0237_DxOTrær har man funnet plass til. Så mange eksotiske trær at Vegvesenet arrangerer botaniske omvisninger i Donning Eufemias gate. Jeg har ikke sett at de arrangerer guidede turer om hvordan komme fram og samtidig overleve en sykkeltur gjennom Bjørvika.

WIMG_0265_DxORabatten med trær på solsiden av Dronning Eufemias gate er etter min måling 3,54 m bred. Én av trerekkene er 3,5 m bred, mer enn man totalt har klart å sette av til syklister. Er det noen av de ansvarlige som tør å stå fram og forsvare den prioriteringen?

WIMG_0260_DxOInnenfor, om ikke akkurat der det fortsatt er byggeplass, er fortauet etter min måling ca 9,5 m bredt. Løsningen her er ganske enkel: Flytt trerekken en meter inn på foratuet, og reduser bredden til 2,5 m. Slik får man frigjort i alle fall to meter, som kan brukes til å utvide sykkelfeltene.

WIMG_0279_DxOPå den andre siden er ikke treplantingsområdet like bredt, omtrent 180 cm. Så det er litt vanskeligere å gjøre noe på denne siden.

WIMG_0299_DxOSer vi østover, ser vi igjen et alt for smalt sykkelfelt. Særlig blir det ille med så dårlige bussjåfører at de fyller opp halve sykkelfeltet med bussen sin. (Hen er ikke på vei inn til en bussholdeplass.) Bedre blir det ikke av en egoistisk “skal bare” parkering fra en bilist på verst mulig sted.

WIMG_0341_DxOMotorsykler har selvsagt ikke noe i et sykkelfelt å gjøre.

WIMG_0321_DxOKrysset ved Nylandsveien må betegnes som irreparabel skade. Her får man bare stryke alt og starte på nytt, og prioritere syklister. Bilistene har fått alt for mye plass. Her får de vike!

WIMG_0387_DxOSå langt om Dronning Eufemias gate i denne omgangen.

Inn langs Kong Haakon Vs gate lages det 3,7 meter bred gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei i 2014? Hvor tungnemme er de i Statens vegvesen? Gang- og sykkelvei er en ubrukelig løsning, og det har man faktisk visst ganske lenge. Hvorfor finner man da på å lage noe slikt i et helt nytt prosjekt hvor man har hatt nok av plass? Stryk på denne delen av prosjektet også.

Gang- og sykkelveien begynner i ingenting, og ser ganske stusselig ut.

WIMG_0168_DxOOg av alle ting: En bil parkert i gang- og sykkelveien, dagen etter åpningen! Er ikke Statens vegvesen i stand til eller interessert i å stille krav til sine leverandører at de ikke skal parkere i gang- og sykkelveien? Men Statens vegvesen har ikke brydd seg om syklister under planleggingen, og da gjør man det vel ikke i gjennomføringen heller. Entreprenører som parkerer i gang- og sykkelveien? Erre så nøye a? De hindrer ikke trafikk, bare syklister!

WIMG_0172_DxONylandsveien, som etter Områdeplan for Oslo S skulle ha vært regulert for kollektivtrafikk, fotgjengere og syklister, har blitt et trafikkhelvete, med et smalt fortau og ingen tilrettelegging for syklister.Jeg siterer følgende fra Områdeprogram Oslo S, s. 77:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvikle områ­det. Sær­lig er det vik­tig å bygge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­ fots og på sykkel.””

Alt dette har man glemt når man kommer til praktisk gjennomføring. Nylandsveien er kanskje det klareste eksempelet på at man har tenkt bil, bil og bil.

WIMG_0397_DxOI tillegg til at dette hindrer syklister i å passere sporområdene på Oslo S på en god måte, leder det masse biltrafikk mot Tøyen/Sofienberg, og bidrar til ødeleggelse av byen et godt stykke utenfor Bjørvika. Syklister er henvist til en gangbro, eller en gang- og sykkelbro (heller ikke her er syklister og fotgjengere adskilt), som ender i ingenting og kaos på nordsiden.

Det burde ikke ha skjedd. Det er bare å sende folk til tegnebrettet, for å rette opp skadene. Men det må være noen andre enn de som har hatt ansvaret til nå. De som har hatt ansvaret bør ikke få lov til å gjøre mer skade. De kan heller settes til å luke midtrabatter, makulere gamle plandokumenter, eller noe tilsvarende.

Det trengs akuttiltak for å rette opp skadene.

De lovede sykkelfeltene i Dronning Eufemias gate må  gjøres bredere enn de 1,5 m som opprinnelig var planlagt. 1,8 m er et absolutt minimum i en gate som dette. Men som påpekt ovenfor: Det bør ikke være alt for vanskelig å frigjøre plass til å utvide dem til 2,5 m.

Reguleringen i alle kryss må være slik at syklister prioriteres foran bilister. I dag er flere av kryssene regulert bare med tanke på biltrafikk, på måter som er direkte farlig for syklister.

Sykkelfeltene langs Langkaia bør utvides til minst 1,8 m, helst mer. Samtidig bør en av de to gangveiene gjøres om til to-veis sykkelvei. Den er for smal til å være egnet for transportsyklister, men vil gi bedre opplevd trygghet til syklister som (med god grunn) føler seg utrygge i sykkelfeltene langs Langkaia. Svært mange sykler på den ene av gangveiene/fortauet uansett — og det vil de fortsette å gjøre uansett hvordan sykkelfeltet måtte bli. Mange syklister føler seg ikke trygge i sykkelfelt, og velger fortauet fremfor sykkelfelt.

Nordenga bro bygges om til sykkelvei med fortau, og man må lage en ordentlig sykkelløsning på nordsiden av sporene.

Gang- og sykkelveien langs Kong Haakon Vs vei utvides og gjøres om til sykkelvei med fortau. Sykkeldelen kan ikke være smalere enn det som i dag er totalbredden. Den bør gjøres bredere, og fortau må komme i tillegg. Igjen er det satt av for mye plass til planter. Jeg har ikke noe imot planter og trær, men det er noe galt i arealprioriteringene på steder som dette.

På litt lenger sikt må det hele bygges om.

Nylandsveienstenges for vanlig biltrafikk og legges til rette for sykkel. Det vil også ta bort mye av biltrafikken i området, og i området opp mot Tøyen/Sofienberg. Man bør også stenge sentrum for gjennomkjøring, slik at man får bort det meste av trafikken mot Rådhusgt.

Det må bygges en høykvalitets sykkelvei, syklistenes E18 gjennom Bjørvika. En slik vei bør ha en bredde på minst 5 meter, med 2,5 m sykkelfelt i hver retning. Den må ikke være tillatt for fotgjengere (men kan ha fortau), og selvfølgelig ikke for biler. Den må være prioritert gjennom alle kryss. Bilister som vil ha prioritet gjennom Bjørvika får velge tunnelen.

Det kommer sikkert til å bli dyrt. Når man ikke har behandlet sykkel seriøst og har planlagt arealbruken uten å tenke på hvordan man skal skape gode forhold for syklister, blir det vanskelig å finne areal. Men det er bare å gå i gang. Fjern kjørefelt og steng for biltrafikk. Det kan heller ikke være nødvendig med 15 m fortau. Det blir alltid billigere å gjøre det ordentlig fra start, slik at man slipper å gjøre mye av arbeidet på nytt senere. Også det er en lekse som Statens vegvesen bør lære og andre som har hatt ansvar bør lære..

Også Oslo kommunegjennomgå sine planrutiner for å sikre at gode forhold for syklister planlegges fra start. Plan- og bygningsetaten pleier gjerne å forsikre om at satsing på sykkel er veldig viktig, når de får kritikk. Men det er ikke mye i det som kommer fra den etaten som tyder på at syklister er særlig langt fremme i bevisstheten.Det så fint ut i Områdeplan for Oslo S. Men alt var glemt da man planla Bjørvika, og det synes som om man igjen har glemt syklister i de planene som er lagt fram for bussterminal, Biskop Gunnerus gate og Oslo S.

Plan og bygningsetaten bør innføre et fast morgenrituale hvor alle ansatte hver morgen står foran speilet og sier til seg selv minst ti ganger: “Husk at det skal planlegges for syklister, fra dag 1 i alle prosjekter”. Så får man stille krav til alle som kommer med planforslag, og sende dem i retur om dette ikke er oppfylt. Det er ingen grunn til å realitetsbehandle de planene som er lagt fram for bussterminal, Biskop Gunnerus gate og Oslo S, så lenge man ikke har tatt sykkelforhold med i disse planene. Slik Plan og bygningsetaten holder på, lager man stadig flere hindringer for at det skal bli bra å sykle i Oslo, ved å vedta og gjennomføre prosjekter hvor syklister er utelatt.

I forslaget til ny kommuneplan skal man lete godt for å finne noe som kan minne om sykkelambisjoner gjemt mellom linjene. Man har kalt planen “Smart – trygg – grønn”. Det er ikke smart å fortsette å ignorere sykkel, trygg skal ikke gjelde fore syklister — heller ikke at det skal være trygt for barn å sykle til skolen, og det har åpenbart ikke sunket inn at sykkel er den smarteste, grønneste og mest helsefremmende transportformen i en by som Oslo.

Jeg har ikke noe imot at det plantes trær og tenkes på estetikk ved veibygging. Men det blir helt feil når trær langs veien blir viktigere enn fremkommelighet og sikkerhet. Som vanlig er det syklistene det går ut over. Vi har noen skandaleprosjekter hvor noe har blitt markedsført som “miljøgater”, som Thor Olsens gt og Arendalsgt. I praksis betyr “miljøgate” en pyntet vei tilrettelagt for gjennomkjøring med bil — med andre ord rent humbug som ikke har noe med miljø å gjøre. Pynten er gjerne brosteinsbelagte parkeringsplasser og et par trær. Sognsveien er et skandaleprosjekt hvor man i alle fall forsøker å redde stumpene, men man har visst tenkt å gjenta det mislykkede eksperimentet på Nordstrand. Og vi kan legge til håpløse forhold for syklister på Løren, etter omlegging av Ring 3 mellom Økern og Sinsen. Man aner en viss vilje til å snu når katastrofen er et faktum, men ingen vilje til å lære.

Det er mye som har vært gjort for dårlig. Man har visst under planlegging at det som planlegges ikke holder mål. Likevel har det blitt gjennomført. Et første vilkår for at man skal kunne lære noe av og rette opp feil, er at man erkjenner feilene. De ansvarlige for dette,  både på politisk og administrativt nivå, bør legge champagnen til side. Her er det ikke noe å feire. Man må erkjenne at her har mye gått galt, og det har blitt nok et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Eventuell feiring av prosjektene får utstå til de er gjort ordentlig. De bør derfor heller stemme i:

Aldri mer Bjørvika!

Oslo står foran et nytt, stort byutviklingsprosjekt som kommer til å ha store ringvirkninger for sentrum: Nytt regjeringskvartal.

WIMG_0155_DxOJeg skal ikke her mene noe om riving av Y-blokken eller om håndtering av Picassos kunst. Uansett hvordan det nye regjeringskvartalet kommer til å se ut, må det være et krav at det i alle gater som berøres av dette skal være gode forhold for syklister. Av samme grunn må, som tidligere nevnt, de fremlagte  planene for bussterminal, Biskop Gunnerus gate og Oslo S, forkastes uten nærmere behandling. Vi trenger konkrete planer fra dag 1 i planleggingsprosessen. Ikke bare flere runde svadaformuleringer om “gode forhold for syklister fotgjengere”. Vi vet at vage løfter om “gode forhold” ikker er noe verdt, enten de kommer fra planleggere eller politikere.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.