Påby 1,5 m minsteavstand ved forbikjøring av syklister

WCRW_6903_DxO_rawNår man kjører langs franske landeveier, kan man observere skiltet til høyre: Vi deler veien, hold en avstand på 1,5m når du kjører forbi en syklist.

Jeg sykler (og kjører) en del i Frankrike, men har ikke satt meg inn i detaljer i franske trafikkregler. Som syklist opplever jeg en langt bedre tilrettelegging enn i Norge. Når det gjelder trafikkregler er manglende kunnskap på en del områder ikke noe problem, f.eks. om vikeplikt, ut over den allminnelige høyreregelen. Det er i praksis alltid skiltet, og da forholder jeg meg til skiltingen, ikke til generelle trafikkregler. Continue reading Påby 1,5 m minsteavstand ved forbikjøring av syklister