En farlig plassert bussholdeplass

At syk­kel­felt avbry­tes av buss­holde­plas­ser er noe herk. I Oslo er det slik alt for man­ge ste­der, som kla­re eksemp­ler på at man i den­ne byen ikke prio­ri­te­rer syk­lis­ter. Men noen holde­plas­ser er ver­re enn and­re, og jeg skal til en av de far­lig plas­ser­te holde­plas­ser hvor jeg selv har vært nær ved å bli kjørt ned av en buss. Det her holde­plas­sen Lin­dern i Geit­myrs­vei­en.

Når man kom­mer Kier­schows gate fra Sage­ne, er det midt­stilt syk­kel­felt i krys­set ved Kirkeveien/Griffenfeldts gate (er ikke helt sik­ker på hvor den skif­ter navn). Nå har syk­kel­fel­tet også fått fin, rød far­ge. Så langt fun­ge­rer det greit.

WIMG_0490_DxO Con­ti­nue read­ing En far­lig plas­sert buss­holde­plass