Les Vins du Tour de France 2014 — innledning

TdF_2014_00Vi vet det er noen kvart­fi­na­ler etc igjen i fot­ball-VM. Men i den kon­kur­ran­sen er det uan­sett mest hvile­da­ger. Det er nå som­mer­ens sports­be­gi­ven­het vir­ke­lig star­ter. Vi er kla­re for nye tre uker med syk­kel og godt drik­ke i Tour de Fran­ce, dess­ver­re bare med én norsk ryt­ter på startstreken.

Det blir en del øl den førs­te tiden i år. Vi star­ter i Eng­land, som er mer kjent for sitt øl enn sin vin. Gå til egen nett­side for etap­pe­ne i Eng­land. Men litt vin skal vi kla­re å fin­ne her også.

De to førs­te etap­pe­ne på kon­ti­nen­tet er helt nord i Frank­ri­ke, og krys­ser gren­sen til øllan­det Bel­gia. Så det blir mest øl fram til 6. etap­pe, som ender i champagne­ho­ved­sta­den Reims.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — inn­led­ning