Les Vins du Tour de France 2014 — 1. etappe: Leeds — Harrogate

TdF_2014_00_01Det er ingen pro­log den­ne gan­gen. 1. etap­pe går fra Leeds til Har­ro­gate. For en nær­me­re omta­le av etap­pen, gå til egen nett­side for star­ten i York­shi­re.

Leeds er en by jeg først og fremst for­bin­der med fot­ball. Jeg har egent­lig ald­ri vært sær­lig opp­tatt av fot­ball. Men jeg er vel ikke den enes­te i min gene­ra­sjon som får et bil­de av den iltre skot­ten Bil­ly Brem­ner og man­nen med skudd­fo­ten, Peter Lor­ri­mer, når man nev­ner Leeds. Sam­ti­dig bekref­ter det at det­te er et emne som enga­sje­rer meg lite, når jeg i grun­nen ikke vet hva som har skjedd med Leeds Uni­ted siden den gang.

Bladet Cycling Weekly har laget en over­sikt over 10 Grea­test Cycling Climbs of the Tour de Fran­ce in York­shi­re, som det kan være kjekt å ha for hån­den. Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 1. etap­pe: Leeds — Har­ro­gate