Bjørvika: Løgn, ironi eller bare udugelighet fra @VegvesenOst ?

Vi blir ikke ferdig med Bjørvika på lenge, i alle fall ikke før skandalen er rettet opp. På Statens vegvesens nettsider om prosjektet, kan vi bl.a. lese dette under overskriften “Bakgrunn”:

Visjonen om at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et uttrykk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Den nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre.

Og det fortsetter:

“Vegprosjektet E18 Bjørvika har to hovedbegrunnelser:

  • Byutvikling

  • Miljøvennlig transport”

Når vi ser på resultatet, må vi spørre oss hva som har skjedd.

Er det virkelig slik at det vi i dag ser i Bjørvika etter Statens vegvesens vurdering er et “uttrykk for moderne norsk bykultur” og “bærekraftig byutvikling“? Tror de at det vil være “til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre”?

Hvis det virkelig er slik at Statens vegvesen mener det, da skylder de oss en grundig og god forklaring. Og egentlig kan man vel bare si: Gå videre til -> udugelig.

Eller er det hele bare en løgn man har servert for å få prosjektet vedtatt? Det ville ikke være første gangen det legges fram prosjekter som er pakket inn i politisk korrekt retorikk (og gjerne er underbudsjettert), for å få de vedtatt og igangsatt — og så får man noe annet når prosjektet har passert “point of no return”.

Eller var det hele bare ironisk ment, slik at bilfolket i Statens vegvesen nå kan peke nese til Oslo og Oslos syklister?

Eller er de som har hatt ansvaret for dette så udugelige at dette var det beste de kunne få til? Når prosjektleder for Bjørvika Grete Tvedt sier til NRK Østlandssendingen at de har låst seg fast i tanker fra 2003 og ikke har kunnet tenke en ny tanke siden den gang (hun ordla seg ikke akkurat slik), så kan det se ut til at det siste er tilfellet. I så fall bør alle som har hatt ansvar i dette prosjektet finne seg noe annet å gjøre.

Jeg undres på hvordan Statens vegvesen har forholdt seg til de skiftende planene for nytt Munchmuseum. Det var først i 2008, fem år etter at Statens vegvesen hadde sementert sine tanker om trafikkløsning i Bjørvika. Etter det var det som kjent mye fram og tilbake. Med den totalt manglende omstillingsevnen i Statens vegvesen må vi regne med at det aldri kommer til å bli noen adkomst til Munchmuseet. Det var ikke planlagt noe Munchmuseum her i 2003, og det er det ikke mulig å få det inn i planene.

Unnskyldninger og bortforklaringer er helt uninteressante.  Det holder ikke å vise til at dette er vedtatt for lenge siden av andre politikere og andre planleggere. De som har ansvaret i dag har ansvaret for dagens problemer. De må vise at de kan håndtere de problemer som er skapt, også problemer som er skapt av deres forgjengere. Forklaringene om hvorfor det gikk galt og hvorfor det hele har blitt som det har blitt, kan man ta i den granskingen av prosjektet som må komme. Inntil det blir iverksatt en ordentlig gransking, kan Bjørvika bli tema for mange masteroppgaver innen Statsvitenskap, byplanlegging, osv.

Nå trenger vi noen som har mot til å innrømme at dette har gått galt, og vilje til å rette opp feilene: Noen ansvarlige må våge å si høyt: Resultatet er ikke akseptabelt.

Ketil Solvik Olsen, Terje Moe Gustavsen, Stian Berger Røsland, Bård Folke Fredriksen og Guri Melby: Hva gjør dere for at Bjørvika skal fremstå som  “et uttrykk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling.” Og at “Den nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre.” Strekker dere bare armene i været og sier “det var ikk min skyld”, eller tar dere tak i problemet?

I dag står Bjørvika der som et monument over politisk og byplanmessig udugelighet. Dere kan gå inn i Oslos historie som medansvarlige for dette, eller dere kan vise deres som noen som kunne legge historisk prestisje til side og bli de som rettet opp det verste av forgjengernes feil. Valget er deres. I september 2015 er valget vårt, og da skal vi huske hva dere valgte eller ikke valgte å gjøre her.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.