Les Vins du Tour de France 2014 — 5. etappe: Ypres – Arenberg Porte du Hainaut

TdF_2014_00_05Nok en flott etappe i England er unnagjort. Det var ingen overraskelse at Marcel Kittel ikke klarte å holde den gule trøyen. Han får nok ikke den tilbake på denne touren.

Jeg var litt overrasket over at Chris Froome satset så friskt her. Men kanskje ville han gjerne vise seg fram på hjemmebane. Mitt inntrykk er at de som har sammenlagtambisjoner helst ikke vil ha den gule trøyen alt for tidlig, for å slippe å forsvare den på alt for mange etapper. Og det var meget hederlig innsats av Alexander Kristoff.

Den etappen som går i dag, er flat. Så også i London blir det nok et oppgjør mellom spurterne.

Vi skal nå over til Belgia. Femte etappe starter i Ypres, og her er det velkjent brostein fra Paris Roubaix inn mot Arenberg.

Under første verdenskrig ble det utkjempet fem store slag ved Ypres. Det andre slaget, i 1915 var det første slaget hvor det ble brukt giftgass. Ypres ble nesten totalt ødelagt under første verdenskrig, men har siden i stor grad blitt restaurert.

TdF_2014_05Belgia betyr øl, og er øllandet fremfor noe. I “The World Atlas of Beer” skriver de dette i innledningen om Belgia:

“Belgium is to beer what France is to wine or the Scottish Highlands to whisky. It is the mother ship of craft brewing.”

WIMG_2065_DxOI dag er det ikke hvilket som helst øl vi kan leske oss med. Nær startbyen finner vi trappistklosteret Saint-Sixtusabdij, som har bryggeriet Westvleteren. Deres øl blir jevnlig kåret til verdens beste øl. Det er et øl som vanligvis ikke er lett å få tak i. Hvordan man går fram for å kjøpe ølet, som må forhåndsbestilles og hentes på stedet, fremgår av deres nettsider.

Parhestene Jon-Kåre Hoversholm og Finn Erik Rognan, som laget #Kultour-innslagene for TV2 de siste årene, viste oss i 2012 hva man vanligvis må gjøre for å kjøpe øl herfra: Bestill tid og kjør til bryggeriet og kjøp ditt tilmålte kvantum.

Westvleteren brygger ikke mer enn det som er nødvendig for å sikre klosterets inntekter og til en del veldedige formål. De har ikke villet øke produksjonen for å kunne tilfredsstille etterspørselen.

Det er mulig at Westvleteren har endret forretningsstrategi noe. Jeg har i alle fall ved noen anledninger kunnet kjøpe deres øl fra den franske nettbutikken Saveure Bière i Lille, som jeg nevnte til foregående etappe. Jeg tror ikke det er helt enkelt å bestille øl fra Frankrike (eller andre land) og få det levert i Norge. Men det fungerer helt utmerket å få det levert til min adresse i Frankrike. Takket være dem har jeg kunnet sikre meg noen flasker av deres tre øltyper, som heter 6, 8 og 12.

WIMG_2066_DxODe er ikke akkurat prangende i sin presentasjon av ølet. De flaskene jeg har av nr XII er merket med XII. Men VI og VIII har nøytrale flasker uten etikett, og bare kapselen sier hva slags øl det er i flasken.

Det er et meget godt øl. Men i tillegg til at det kan være vanskelig å få tak i, er det også et dyrt øl. Det koster ca 10€ for en 33cl flaske. Annet trappist-øl koster typisk 2-5€ for en tilsvarende flaske. Smak det om du får sjansen! De har også ølet, i alle fall i listene, hos Amundsen i Roald Amundsens gt i Oslo. Men om jeg husker rett, selger de det for opp mot 300 kr pr halvflaske, og det er mer enn hva jeg er villig til å betale.

WIMG_1771_DxODrar vi ca en mil mot syd-øst, kommer vi til den lille byen Jenlain, hvor man finner bryggeriet Brasserie-Duyck. Brasserie-Duyck har fått æren for å ha tatt opp tradisjonen med Bière de Garde. Deres øl selges under merket Jenlain. Ølet ble solgt på champagneflasker fra omtrent 1950. I 1968 startet de å selge dette ølet som Jenlain Ambrée. Akkurat da franske bryggerier var i ferd med å kaste inn håndkledet når det gjaldt tradisjonell ølbrygging, og gå over til undergjæret lager, ble Jenlain Ambrée et kultøl blant studenter i Lille, og salget begynte å ta seg opp. Ølet er et klassisk bière de Garde, og er blant de 1001 Beers You Must Try before You Die. Forfatterne mener også at man bør prøve Jenlain Blonde, som er en lysere utgave av Bière de Garde. De anbefaler også deres juleøl, men da er vi litt utenfor sesongen.

Deres presisjeøl er Jenlain Or [gull], som også er en blonde. Vi kan også ta med deres Éclats d’Ambrée, som er et årgangsøl.

Jenlain er et av de franske bryggeriene med god distribusjon, slik at det ikke er så vanskelig å få tak i dette — i alle fall ikke i Frankrike, hvor man får det i mange supermarkeder.

Cuvee_des_JonquillesFortsetter vi litt lenger mot øst, og tar snarveien over en liten utløper av Belgia, finner vi Brasserie su Baron i den lille byen, Gussignies, helt på grensen mot Belgia. Bryggeriet ligger bare 200m fra grensen. Bryggeriet er knyttet til restauranten med samme navn. Det er deres blonde, La Cuvée des Jonquilles som har fått mange utmerkelser og mye oppmerksomhet og som forfatterne av 1001 Beers You Must Try before You Die mener man må ha prøvd før man dør.

Velger vi å fortsette noen kilometer sydover og litt vest fra dagens målby, finner vi den lille byen Hordain, og i den byen finner vi bryggeriet Brasserie la Choulette. Deres La bière des Sans Culottes er også en Bière de Garde blant de 1001 Beers You Must Try before You Die. De har også en del fruktøl, og forfatterne av nevnte bok mener at man også bør ha prøvde deres Framboise (bringebær) før man dør. Det er en belgisk tradisjon å lage Kriek med kirsebær. Det er gjerne laget med utgangspunkt i et villgjæret Lambic øl. Selv er jeg ikke så veldig glad i kirsebær. Men jeg liker godt slikt øl med bringebær, eple og fersken. Det er en utmerket sommerdrikk. Man må bare glemme at det er øl, for det smaker ikke som øl. Men dette ølet fra La Choulette har jeg ikke smakt.

Bøker om øl

Siden denne etappen starter i det som i dag er verdens mest interessante ølland, Belgia, tar jeg med noen bøker om belgisk øl — selv om vi i liten grad går inn på dette i år.

Michael Jackson’s Great Beers of Belgium

For bel­gisk øl spe­si­elt er denne boken av øl– og whis­ky­kjen­ne­ren Michael Jack­son (nei, det er ikke musi­ke­ren) mitt første­valg. Den gir en god intro­duk­sjon til øl gene­relt. Ølet er delt inn etter type. Boken er vel­in­for­mer­mert og vel­skre­vet. Kjøp den fra Ama­zon US eller Ama­zon UK.

Good Beer Guide Belgium

Dette er en bok utgitt av CAMRA. Hvis man skal reise til Bel­gia for å utforske bel­gisk øl er dette den boken man bør ha. Den er orga­ni­sert med en inn­led­ning med prak­tisk reise­in­for­ma­sjon. Men den er sær­lig ret­tet mot et bri­tisk pub­li­kum, så opp­lys­nin­ger om hvor­dan man rei­ser dit er kan­skje ikke så nyt­tig for oss nord­bo­ere. Opp­lys­nin­ger om bel­giske ølsti­ler, om bryg­ge­rier, ølba­rer og butik­ker med godt utvalg av øl, det kan vi alle ha glede av. Bestill fra Ama­zon UK.

100 Bel­gian beers to try before you die

Dette er en bok utgitt av bri­tiske CAMRA. Tit­te­len er ganske selv­for­kla­rende: Her har de valgt ut 100 bel­giske øl som de omta­ler nær­mere, og som man i følge for­fat­terne bør prøve (ingen grunn til å motsi dem der). Jeg har i stor grad latt denne boken guide meg gjen­nom bel­gisk øl, og har hen­tet utfyl­lende infor­ma­sjon i de andre bøkene som nev­nes her. Bestill fra Ama­zon UK.

All Bel­gian Beers

Dette er nære­mest en kata­log over bel­gisk øl, med to sider til hvert øl (en side tekst pluss bilde). Boken et tre­språk­lig: Flamsk, Fransk og Engelsk. Den er et greit opp­slags­verk, men ikke det man vel­ger som en intro­duk­sjon til bel­gisk øl. Min utgave er fra 2007. Det kom en ny utgave høs­ten 2011, som jeg ennå ikke har anskaf­fet. Det er 2011-utgaven det len­kes til her. Bestill fra Ama­zon UK.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.