Les Vins du Tour de France 2014 — 6. etappe: Champagne: Arras – Reims

TdF_2014_00_06Ryt­ter­ne har kom­met til sin førs­te etap­pe på kon­ti­nen­tet, og touren har kom­met hjem nå som de skal syk­le i Frank­ri­ke (og litt i Belgia).

Det er en flat etap­pe, med to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. I til­legg er det noen ikke-klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger som ut fra løype­pro­fi­len kan se ut til å være omtrent like har­de. Men det er nes­ten 50 km fra den sis­te stig­nin­gen før man er i mål, så her nyt­ter det ikke å sat­se på et rykk i den sis­te bak­ken. Det blir nok en masse­spurt på den­ne etap­pen også.

Vi har kom­met til årets førs­te champagneetappe.
6. etap­pe star­ter i Arras og ender i Reims.

Start­byen Arras er føde­byen til den frans­ke revo­lu­sjons­le­de­ren Robe­spier­re. Byen var omtrent en mil fra fron­ten under førs­te ver­dens­krig, men fikk like­vel gans­ke sto­re skader.

TdF_2014_06champagne_toastHer star­ter vinen. Og for en start! 6. etap­pe ender i champagne­ho­ved­sta­den Reims. Her er det ikke vans­ke­lig å fin­ne godt drikke!

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 6. etap­pe: Champag­ne: Arras – Reims