Les Vins du Tour de France 2014 — 7. etappe: Epernay – Nancy

TdF_2014_00_07Så ble det bare nes­ten for Alex­an­der Kristoff. Men det var så nær så nær, og en dag må han også ha mar­gi­ne­ne på sin side. Mar­cel Kit­tel har mar­kert at han har over­tatt spurtetronen.

Vi får også håpe at ska­de­ne til Chris Froo­me ikke er så alvor­li­ge at det hind­rer han vesent­lig. Ryt­ter­ne skal ut på bro­steins­etap­pen, som kan gi man­ge inter­es­san­te utslag. Det er vel hel­ler ikke en helt dum etap­pe for Alex­an­der Kristoff.

Vi har kom­met til 7. etap­pe, og and­re champagne­etap­pe, fra Eper­nay til Nancy.

TdF_2014_07Om Reims er hoved­sta­den for champag­ne (vin­mes­sig, ikke admi­ni­stra­tivt), så er Eper­nay det som man i Frank­ri­ke kal­ler sou­prefec­tu­re. Så det blir mer champagne.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 7. etap­pe: Eper­nay – Nancy