Les Vins du Tour de France 2014 — 8. etappe: Tomblaine – Gerardmer

TdF_2014_00_08Det ble defi­ni­tivt ikke Alex­an­der   Kristoff i går. Det var også kje­de­lig at Chris Froo­me måt­te gi seg.  Dagens champagne­etap­pe er flat, så det blir nok en masse­spurt også den­ne gangen.

Vi har kom­met fram tll 8. etap­pe.  Det­te er etap­pe hvor de som har ambi­sjo­ner om å sik­re seg klatre­trøy­en kan begyn­ne å san­ke poeng. Skjønt den vir­ker ikke så hard at det er en etap­pe for utpre­ge­de klatrere.

TdF_2014_08Etter to dager med champag­ne er det vans­ke­lig å unn­gå at den der­på føl­gen­de dagen blir en vin­mes­sig ned­tur. Det er fak­tisk meget vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin i det områ­det dagens etap­pe går gjennom.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 8. etap­pe: Tom­blai­ne – Gerard­mer