Les Vins du Tour de France 2014 — 8. etappe: Tomblaine – Gerardmer

TdF_2014_00_08Det ble definitivt ikke Alexander   Kristoff i går. Det var også kjedelig at Chris Froome måtte gi seg.  Dagens champagneetappe er flat, så det blir nok en massespurt også denne gangen.

Vi har kommet fram tll 8. etappe.  Dette er etappe hvor de som har ambisjoner om å sikre seg klatretrøyen kan begynne å sanke poeng. Skjønt den virker ikke så hard at det er en etappe for utpregede klatrere.

TdF_2014_08Etter to dager med champagne er det vanskelig å unngå at den derpå følgende dagen blir en vinmessig nedtur. Det er faktisk meget vanskelig å finne interessant vin i det området dagens etappe går gjennom.

I riktig gamle dager ble det dyrket mye vin her. Det var romerne som hadde med seg vin­stok­kene til de områ­dene de okku­perte i Europa. Så også her. Det ble dyr­ket vin i store deler av Lor­raine, og det var et av de alt for mange ste­dene hvor kvan­ti­tet var vik­ti­gere enn kva­li­tet. Men etter at phylloxera-epidemien hadde tatt knek­ken på det meste av vin­stok­ker i Europa, også i Lor­raine, ble nye vin­stok­ker bare plan­tet på områ­der som hadde vist seg å gi kva­li­tets­vin med karak­ter. Vin­om­rå­dene ble sterkt redusert. Etappen er ikke innom de deler av Lorraine hvor det i dag produseres vin av noen betydning.

Vinproduksjonen i Lorraine er liten. I går kom vi fra Epernay. Moët & Chan­don produserer sin prestisjechampagne DOM Perrignon bare i år som er gode nok til å produsere årgangschampagne, altså ikke hvert år. Men i de årene den produseres, lages det ca fire ganger så mye DOM Perrignon som den samlede vinproduksjonen i Lorraine.

Lorraine var også et område med stor ølproduksjon. Men den produksjonen har også forsvunnet. For å bidra til forvirringen, finnes det et bryggeri som heter Brasserie Lorraine, men det ligger på Martinique, altså i Karibien. Men også i Lorraine synes det å ha dukket opp noen nye bryggerier. Jeg har ikke funnet mange. Men jeg tar med Les Brasseurs de Lorraine, selv om jeg ikke har smakt noe av ølet deres.

chardonrougeDet er fortsatt fotball-VM. Derfor har jeg valgt deres øl Chardon Rouge. Jeg har tatt det med fordi det er det offisielle ølet til fotballklubben Nancy-Lorraine. Det hadde blitt bra skandale i Norge, om en fotballklubb hadde et offisielt øl med klubbens logo!

Det er et bière blond, men mer vet jeg ikke om det.

Kulinarisk støter vi oftest på Lorraine i Quiche Lorraine, en pai med bacon og ost. Her er en oppskrift på Quiche Lorraine fra Aperitif.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.