Les Vins du Tour de France 2014 — 9. etappe: Gerardmer – Mulhouse

TdF_2014_00_09Tysk­land fes­ter gre­pet også i Tour de Fran­ce. Så ble det bare nes­ten for Alex­an­der Kristoff i får også. I dag er det gans­ke kupert, og nep­pe noen Kristoff-etappe.

Vi har kom­met til 9.etappe. Det fort­set­ter med en del fjell i dag også, men ikke de aller hardeste.

TdF_2014_09Om for­ri­ge etap­pe var gans­ke kje­de­lig i et vin­per­spek­tiv, skal vi i dag gjen­nom et av de områ­de­ne jeg len­ge har ven­tet på at touren skal inn­om: Alsa­ce.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 9. etap­pe: Gerard­mer – Mul­house