Les Vins du Tour de France 2014 — 11. etappe: Besançon – Oyonnax

TdF_2014_00_11Førs­te etap­pe etter hvile­da­gen tar oss gjen­nom Jura.Jura er et inter­es­sant områ­de på så man­ge måter, ikke minst år det gjel­der ost og vin.

Det er ikke en av de har­des­te etap­pe­ne. Men det er noen stig­nin­ger mot slutten.

TdF_2014_11
Vi skal nå hol­de oss i Jura-massivet.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 11. etap­pe: Besançon – Oyonnax