Les Vins du Tour de France 2014 — 12. etappe: Bourg en Bresse – St Etienne

TdF_2014_00_12I dag slik­ker ryt­ter­ne sine sår, prø­ver å få nytt liv i slit­ne krop­per og ser med en skrekk­blan­det fryd på det som lig­ger foran dem. Dess­ver­re får vi ikke den duel­len man­ge, blant and­re jeg, had­de sett fram til mel­lom Chris Froo­me og Alber­to Con­ta­dor. Men det har vel blitt gans­ke åpent nå — og vans­ke­lig å set­te opp et lag i Tour Manager.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss og har kom­met til 12. etap­pe som går fra Bourg-en-Bres­se til St. Etienne.

TdF_2014_12 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 12. etap­pe: Bourg en Bres­se – St Etien­ne