Les Vins du Tour de France 2014 — 13. etappe: St Etienne – Chamrousse

TdF_2014_00_13Ryt­ter­ne har for­hå­pent­lig­vis fått en god resti­tu­sjon på sin vel­for­tjen­te hvile­dag. Og vi får håpe at Alex­an­der Kristoff har blitt kvitt sine mage­pro­ble­mer. Med beg­ge de størs­te favo­rit­te­ne ute, er det noe mer åpent. Skjønt det blir ikke lett for and­re å hen­te inn Nibali. Ryt­ter­ne skal ut på en etap­pe med mye mot­bak­ke, om enn ikke de har­des­te etap­pe­ne, før det går ned­over mot slutten.

Vi har kom­met til 13. etap­pe. Den er gans­ke små­kupert på begyn­nel­sen, men avslut­ter med noen har­de bak­ker — og har avslut­ning på en topp.

TdF_2014_13Dagens etap­pe star­ter i et gans­ke vin­fat­tig områ­de, før den krys­ser Rhô­ne­da­len og går inn i Alpe­ne. Det betyr at vi må fin­ne dagens vin i Rhône.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 13. etap­pe: St Etien­ne – Chamrous­se