Les Vins du Tour de France 2014 — 13. etappe: St Etienne – Chamrousse

TdF_2014_00_13Rytterne har forhåpentligvis fått en god restitusjon på sin velfortjente hviledag. Og vi får håpe at Alexander Kristoff har blitt kvitt sine mageproblemer. Med begge de største favorittene ute, er det noe mer åpent. Skjønt det blir ikke lett for andre å hente inn Nibali. Rytterne skal ut på en etappe med mye motbakke, om enn ikke de hardeste etappene, før det går nedover mot slutten.

Vi har kommet til 13. etappe. Den er ganske småkupert på begynnelsen, men avslutter med noen harde bakker — og har avslutning på en topp.

TdF_2014_13Dagens etappe starter i et ganske vinfattig område, før den krysser Rhônedalen og går inn i Alpene. Det betyr at vi må finne dagens vin i Rhône.

Vi passerer omtrent gjennom Condrieu. Vi forbinder gjerne Rhône med rødvin, gjerne viner laget på Syrah og/eller Grenache, viner som blant annet er utmerkede viner til vilt. Men Condrieu er annerledes. Innenfor denne appellasjonen produseres kun hvitvin produsert på druen Viognier.

Viognier er en drue som gir kraftige, aromatiske viner med realtivt lav syre. Den regnes som vanskelig å dyrke. Den beste vinen produsert på denne druen får man fra Condrieu. Skal man ha hvitvin til hvitt kjøtt, f.eks. kylling, synes jeg en vin laget på Viognier kan være et godt valg. Dens fruktighet gjør også at den kan passe godt til ganske krydret mat.

Den sydlige dele av Condrieu overlapper med Saint-Joseph. I Saint-Joseph produseres hovedsaklig rødvin, basert på Syrah. Det sies gjerne at Saint-Joseph lages for å drikkes mens man venter på at Côte-Roti og Hermitage skal bli modne.

Men om Rhône, også Saint-Joseph, er mest kjent for rødvin, er også de hvite vinene her verdt å prøve. De produseres på Roussanne og/eller Maranne, som gir aromatiske hvitviner som i alle fall jeg liker godt.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.