Les Vins du Tour de France 2014 — 14. etappe: Grenoble – Risoul

TdF_2014_00_14Syklister er ikke noen pingler. Chris Froome fortsatte et stykke med brudd i håndleddet. Alberto Contador satte seg på sykkelen og fortsatte et stykke med brudd i et ben i leggen. Det deles ut priser for bl.a. den mest offensive rytteren, men ikke for den tapreste — en pris som i går måtte ha gått til Andrew Talansky. Etter først å ha gått av sykkelen, satte han seg på den igjen og fullførte med enorme ryggsmerter.

Vi kan jo sammenligne dette med noe av det vi kunne se i Hollywood-mesterskapet i Brasil nylig.

Den etappen rytterne skal ut på i dag, ser ikke ut til å være av de hardeste, men to tredje- og to fjerdekategoristigninger. Men de som sitter i sofaen og sier at det er bare en fjerdekategori eller tredjekategori, kan ta en tur ut og sykle noen. Da jeg en gang så litt på dette, kom jeg til at Kongsveien i Oslo antagelig ville ha blitt klassifisert som en fjerdekategori.

Vi har kommet fram til 14. etappe. Den har to første- og en utenforkategori stigning, og avsluttes på toppen av en førstekategori. Det er den eneste ordentlige alpeetappen i årets utgave av touren.

TdF_2014_14Vi vet av erfaring at det er vanskelig å finne vin til slike etapper. Det dyrkes ikke noe særlig vin inne i fjellene. Jeg må her ty til den reserveløsningen jeg har brukt før i dette området, nemlig  bryg­ge­riet Mand­rin i Gre­noble, et bryggeri jeg fortsatt bare kjenner av omtale. I tillegg tar vi med litt brennevin.

Man må åpen­bart til Gre­noble for å få tak i det, og så langt har jeg ikke gått. Der­med blir det bare et vir­tu­elt og teo­re­tisk bekjent­skap denne gan­gen også.

Vi kan starte med det som synes å være det nær­meste man kom­mer et standard-øl. Det er en Bière blonde, altså et lyst øl (men slikt øl er som regel mør­kere enn lager/pils). Det er pro­du­sert av bio­lo­gisk dyr­kede råva­rer, og beskri­ves som lett krydret.

Men så blir det mer ekso­tisk. La Mand­rin au Chanvre er et øl med hamp, beskre­vet som et lyst øl med smak av det for­budte. Det pre­si­se­res ikke hva slags hamp det er, men chanvre er i alle fall plante­fa­mi­lien canabis.

Den som vil ha det litt søtt kan for­søke La Mand­rin au Miel, et øl med hon­ning fra kas­tanje. Selv er jeg av de som ikke er noe glad i hon­ning, så dette blir neppe mitt øl.

En annen “suk­ker­tøy­va­ri­ant” er La Mand­rin à la rég­lisse, øl med lakris. Lakris utvin­nes av roten til lakris­plan­ten. Om den er søt i seg selv, vet jeg ikke. Sjo­ko­lade er f.eks. ikke søtt i seg selv, men er (som regel) til­satt suk­ker når den selges.

La Mand­rin aux noix er et øl med val­nøtt. Jeg må inn­rømme at jeg har litt vans­ke­lig for å fore­stille meg hvor­dan et slikt nøtteøl smaker.

Skulle man som nord­mann få hjem­leng­sel kan man kan­skje for­søke en La Mand­rin au sapin, gra­nøl. Dette er opp­rin­ne­lig lan­sert som et vin­terøl, men om jeg har for­stått det rett er ikke len­ger et rent sesongøl.

Ende­lig må nev­nes det ølet som kan være en over­gang til det som skal avslutte dette inn­leg­get: La Blan­che aux 7 plan­tes du mas­sif de Char­treuse. Som nav­net sier er dette et lyst hveteøl (Bière blan­che) smak­satt med 7 plan­ter fra Charteruse-fjellene, et områ­det som er berømt for sin likør.

Mand­rin ser også ut til å lage øl til spe­si­elle anled­nin­ger. Jeg ville ikke bli over­ras­ket om de skulle laget et sykke­løl, eller et Tour de France øl til denne tempo­etap­pen. Men det vet jeg ikke noe om.

Men før vi kom­mer til likø­ren nev­ner jeg noen andre pro­duk­ter fra Mand­rin. De pro­du­se­rer to ape­ri­ti­fer som kal­les Le vin & noix og Le vin & orange. I følge dem selv er dette tra­di­sjo­nelle pro­duk­ter fra områ­det. Men jeg har ikke smakt dem og vet ikke noe mer om dem.

Det siste pro­duk­tet fra Mand­rin er whisky kalt L’esprit de Mand­rin. De kal­ler det selv eau de vie de bière, men de sam­men­lig­ner det med malt­whisky. Beteg­nel­sen eau de vie de bière er kor­rekt nok, selv om den kan­skje ikke gir folk de rette asso­sia­sjo­ner. Ordet whisky kom­mer av uisge beatha eller uisce beatha, fra hen­holds­vis skotsk-gælisk og irsk, og betyr “livets vann”. Så det har samme betyd­ning som aqua vitae => ake­vitt og altså eau de vie.

chartreuse_vDen som har san­sen for det sterke og søte kan nyte en av de klas­siske likø­rer: Char­treuse. Dette er så vidt jeg vet den ster­keste likø­ren som pro­du­se­res, i alle fall om vi hol­der hos til likø­rer som sel­ges kom­mer­si­elt. Grønn Char­treuse hol­der 55%. Den er laget med 130 ulike urter, og det er bare to mun­ker som kjen­ner opp­skrif­ten. I følge pro­du­sen­ten er det den eneste grønne likø­ren med natur­lig farge. Det lages også en Gul Char­treuse som hol­der 40%, men det er den grønne som er mest kjent.

Char­treuse har navn etter fjel­let som lig­ger vest for dalen Izère, mel­lom Chambréy og Gre­noble: Mas­sif de la Char­treuse. Vil man besøke pro­du­sen­ten må man ta en avstik­ker fra dagens etappe. Man svin­ger nord­over i Gre­noble og drar til Voiron.

(Et skript jeg bruker blant annet for kryssreferanser m.m. har dessverre sluttet å virke, uten at jeg forstår hvorfor. Jeg er ikke den eneste som har hatt problemer med dette, så vi får håpe leverandøren snart kommer med en oppdatering hvor dette er rettet opp. Men inntil det skjer, blir det bare tagene som skulle ha blir ekspandert til bl.a. oversikt over etappene, tidligere etapper m.m.)

[2014-TdF-xlinks]

[TdF-historie]

[SLF]