Les Vins du Tour de France 2014 — 15. etappe: Tallard – Nimes

TdF_2014_00_15Så skulle det endelig lykkes for Alexander Kristoff, og han lyktes på den etappen som startet i den byen hvor Thor Hushovd tok sin første TdF-etappeseier i 2002. Med OL-bronse, seier i Milan – San Remo og etappeseier i TdF, sammen med mange andre gode resultater, plasserer Alexander Kristoff seg blant de store sykkelrytterne.

Rytterne skal i dag gå løs på den første Alpeetappen, med målgang på en utenforkategori topp. Her kan Alexander Kristoff og de andre spurterne satse på å bruke minst mulig krefter. Dagens mellomsprint kommer etter at rytterne har vært over en førstekategori, så her henger neppe spurterne med. Det blir en etappe hvor de som vil forsøke å angripe Nibali må prøve seg.

Vi har kommet til 15. etappe, hvor rytterne skal ned fra fjellet. Her blir det igjen sjanser for spurtere som fortsatt har saft igjen i bena.

TdF_2014_15Når rytterne kommer ned fra fjellet, kommer de inn i et område hvor Côtes-du-Ventoux og Côtes-du-Luberon overlapper og er til dels sammenblandet og infiltrert i hverandre. Begge områdene høre til de sydligste deler av Rhône.

I Ventoux pro­du­se­rer vin på de samme dru­ene som ellers i det syd­lige Rhône: Carig­nan, Cinsaut, Gre­nache Noir, Mour­vèdre og Syrah i rød– og rosé­vin. Det pro­du­se­res også noe hvit­vin, men den utgjør bare ca 4% av pro­duk­sjo­nen. Vinen er pre­get av nær­he­ten til nett­opp Mont Ventoux. De gir kalde vin­tre, sam­ti­dig som områ­det lig­ger i le for de kalde mistral­vin­dene. Vinene er gjen­nom­gå­ende litt let­tere og mer fruk­tige enn den typiske Côte du Rhône.

Se også Les den­tel­les de Mon­tmi­rail : à l’aplomb des vig­nes fra La Revue du Vin de France.

Luberon, som ligger litt lenger øst og syd enn Ventoux er et område hvor det produseres mye hvitvin. Tradisjonelt brukte man mye druen Ugni Blanc, men nå er det mer Grenache blanc, Vermentino, Clairette og Rousanne. Rødvin produseres på de samme druene som ellers i Rhône.

Omtrent der rytterne krysser elven Rhône, ved Beaucare, kommer de inn i vinområdet Costières-de-Nîmes. Costiere de Nimes - mapCos­ti­eres de Nîmes er et område i over­gan­gen mel­lom Rhône og Lan­gue­doc. Det er områ­det syd og øst for Nîmes, stort sett avgren­set av Rhône og Petit Rhône mot øst. I dag er det van­lig å regne det som en del av Rhône, men tid­li­gere ble det reg­net som en del av Lan­gue­doc.  I noen bøker er det fort­satt plas­sert under Lan­gue­doc. Det spil­ler ikke så vel­dig stor rolle. Vinen er den sam­men una­sett, skjønt det betyr kan­skje noe for mar­keds­fø­rin­gen. Cos­ti­eres de Nîmes er et av de områ­dene i regio­nen vi ikke har ruk­ket å utforske i noen sær­lig grad, selv om vi nok har druk­ket en del flas­ker her­fra. Det pro­du­se­res så mye vin i regio­nen at det ikke er lett å for­dype seg i alt. Men vi kom­mer nok til å ta en runde innom noen vin­går­der her også.

Blant de vin­går­dene jeg har på min liste over de jeg vil besøke er, basert på omtale i lit­te­ra­tu­ren, Château Mour­gues du Grès, Mas des Bres­sa­des, Les Grimau­des, Château de Nages, Mas Neuf og Cha­teau Beau­bois. Château de Cam­pu­get er en vin fra dette områ­det som er ganske popu­lær i Norge. Se også Hachette guide til Costières-de-Nîmes og sam­men­slut­nin­gen av pro­du­sen­ter.

Vinen fra Costières-de-Nimes kommer på flasker designet av den franske stjernedesigneren Philippe Starck.

Som nevnt i går har Hachette en serie Les Rou­tes des Vins, og en av rutene er i Cos­ti­eres de Nîmes.

Nîmes er en gammel by, preget av romertiden. Her har de blant annet et flott romersk stadion. Det mest kjente romerske stadion er Collosseum i Roma. Men det er en ruin. Stadion i Nîmes er intakt, og i bruk. Det bruks til konserter, tyrefekting, course camarguaise, osv.

Etter denne etappen er det hviledag, hviket betyr at denne serien også tar en “hvit dag” i morgen.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.