Les Vins du Tour de France 2014 — 18. etappe: Pau – Hautacam

TdF_2014_00_18Nå er det på’an igjen for ryt­ter­ne. De har tre knall­har­de dager i Pyre­ne­ene foran seg.

Vi har kom­met til den sis­te av årets fjell­e­tap­per. Om ikke annet er det nå kam­pen om klatre­trøy­en skal avgjø­res. Etter den­ne etap­pen gjen­står det en fjer­de­ka­te­go­ri­stig­ning på sis­te etap­pe. Vi star­ter i det som må være en av de mest besøk­te TdF-byene ved Pyre­ne­ene: Pau.

Hvert år arran­ge­res det et ritt for ama­tø­rer, L’e­tap­pe du Tour, hvor ama­tø­rer kan prø­ve seg på en av TdF-etap­pe­ne under for­hold som i alle fall lig­ner på prof­fe­nes for­hold, med vei­er sper­ret for annen tra­fikk, osv. Man vel­ger gjer­ne ut en av de har­des­te fjell­e­tap­pe­ne, og i år var det den­ne etap­pen fra Pau til Hauta­cam. Tenk om man had­de gjort noe slikt i bil­lan­det Nor­ge, hvor det er en sør­ge­lig man­gel på syk­kel­kul­tur og respekt for syk­lis­ter? I Nor­ge ble bilis­ter sure for at vei­er var stengt under Tour of Fjords.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 18. etap­pe: Pau – Hauta­cam