Les Vins du Tour de France 2014 — 19. etappe: Maubourguet – Bergerac

TdF_2014_00_19Ryt­ter­ne skal i dag ut på en etap­pe som er (i den­ne sam­men­heng) kort, bratt og bru­tal. Selv om Nibali fort­satt kan føle seg gans­ke trygg, er kam­pen om klatre­trøy­en og ung­doms­trøy­en fort­satt gans­ke åpen. Vi må reg­ne med at det blir kjørt hardt fra start på dagens etap­pe, og at det er en etap­pe hvor noen av spur­ter­ne kan få pro­ble­mer med tids­gren­sen. Vi får i alle fall håpe at Alex­an­der Kristoff sit­ter greit med gjen­nom dagens etappe.

Vi har kom­met til førs­te etap­pe etter fjel­le­ne. 19. etap­pe  en gans­ke flat etap­pe. Men det er noen mind­re bak­ker mot slut­ten, så det kan hen­de at det ikke er like mye kraft igjen i alle spurte­bena når vi kom­mer til fina­len. Vi får håpe at Alex­an­der Kristoff igjen kan vise at han er i stand til å spur­te bed­re enn de fles­te i sli­ke situasjoner.

TdF_2014_19Her kom­mer drikkeme­me­ny­en i litt feil rekke­føl­ge. Fra start set­ter vi kur­sen rett til Armagnac.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 19. etap­pe: Mau­bour­gu­et – Ber­ge­rac