Les Vins du Tour de France 2014 — 20. etappe: Bergerac – Perigueux (tempo)

TdF_2014_00_20Mot slut­ten ang­rer jeg all­tid på at jeg har valgt å leg­ge mag to dager foran syk­lis­te­ne. Syk­lis­te­ne skal i dag ut på den sis­te fjell­e­tap­pen. Den er noe len­ger enn den de syk­let i går, med to har­de fjell til slutt og mål­gang på top­pen. Fort­satt er det ikke noe som tyder på at noen kan true Nibali i sam­men­dra­get. Det ser nå også ut til at klatre­trøy­en ikke vil for­la­te skuld­re­ne til Rafal Maj­ka. For spur­ter­ne gjel­der det igjen å bru­ke minst mulig kref­ter på å kom­me gjen­nom innen­for tidsgrensen.

Vi har kom­met fram til 20. etap­pe. Den er, tra­di­sjo­nen tro, en tempo­etap­pe på 54 km. Den ser ut til å være gans­ke hard, men gans­ke mye opp og ned, selv om det ikke er noen sto­re fjell som skal forseres.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 20. etap­pe: Ber­ge­rac – Peri­gueux (tem­po)