Sykkelruter til og fra Blindern

Jeg var en tur innom og hilste på folkene på Sykkelprosjektets stand på Blindern ved semesteråpningen. Jeg har i de senere årene presentert en del sykkelruter i Oslo, og kom på at jeg kunne samle noen studentvennlige ruter for folk som skal sykle til og fra Blindern.

Et av de litt nedslående resultater fra Reisevaneundersøkelsen i forbindelse med utarbeiding av ny sykkelstrategi, var at det er så få studenter som sykler. For mange studenter er sykkel uten tvil den beste måten når man skal reise til og fra Blindern. Her er noen gode grunner til å velge sykkel:

  • Det er billig. For studenter koster Ruterbilletter for en sone i ti måneder 3900 kr. Du kan kjøpe en helt OK sykkel til den prisen. Og sykkelen varer mye lenger enn ti måneder.
  • Sykkel er ofte den raskeste reisemåten.
  • Det er bra for helsen. Helsedirektoratet anbefaler ca 30 minutter moderat trening i form av å gå eller sykle hver dag. Det er ikke nok hvis du har ambisjoner om å bli virkelig sprek, men er tilstrekkelig for å ta vare på helsen.
  • Man våkner ordentlig og får hjernen i gang. Fysisk trening stimulerer hjernen. Bildet nedenfor viser scan av hjernen etter stillesitting og etter å ha gått i 20 minutter, hvor vi ser at turen fikk hjernen i gang. Jeg er ikke hjerneforsker, men det er vel ikke veldig dristig å tro at en sykkeltur har en lignende effekt.

Karttjenesten sykledit.no viser hvor langt man kommer på sykkel i løpet av en viss tid. Kartet nedenfor viser hvor langt man kommer fra Blindern på 30 minutter i det som regnes som medium hastighet, fargekodet slik man ser hvor langt man kommer på fem minutter, ti minutter, 15, 20, 25 og 30 minutter. Kartet tar også hensyn til topografi. Man kommer kortere i retning nord-vest hvor det er motbakker, enn i retning syd-øst hvor det for det meste går nedover. Man kommer ganske langt på 30 minutter.

Sykle_fra_BlindernMen hvor skal vi sykle? Mange nye studenter har kommet flyttende til Oslo, og er ganske dårlig kjent i byen.  Dessuten får man jo ofte høre om hvor ille det er å sykle i denne byen, og der har vel jeg også bidratt en del. Om man skal sykle i dårlig tilrettelagte byer som Oslo, så kan man ikke bare legge i vei og regne med at det er greit å sykle. Det krever en viss planlegging. Det tar ikke så lang tid før man finner ruter for daglige turer som til og fra jobb eller studiested.  Men som så ofte ellers i livet: Det vanskeligste er å komme i gang. Kartjenesten sykledit.no kan også foreslå et veivalg, som her fra Blindern til Grünerløkka. Selv ville jeg nok ha valgt en annen rute, men det er et utgangspunkt.

Sykle_fra_Blindern_ruteJeg har tidligere gjort noen forsøk på å beskrive ulike sykkelruter i byen. Noen for de som vil fortest mulig fram, andre for de som vil ha en hyggelig rute som oppleves tryggere å sykle. Noen av dem kan være gode sykkelruter til og fra Blindern.

Fra Blindern til sentrum. Ruten Blindernveien – Ullevålsveien er ikke så gal. Det er stort sett sykkelfelt, dessverre med alt for mange parkeringslommer på innsiden, og et veldig stygd avbrudd utenfor Ullevålsveien 15. Når man kommer inn til regjeringskvartalet er det kaos og sperringer. Byen er fortsatt for sterkt preget av Anders Behring Breivik.

En bedre rute mot sentrum tar av fra Ullevålsveien på Adamstuen, og ned Sofies gt. Fremkommelighet for syklister er ikke høyt prioritert i byen. Så her må du krongle deg mellom noen cafébord, men det går stort sett greit. Et kvartal må du trosse en enveiskjøring. Det er mange enveiskjøringer i denne byen som er anlagt for å hindre at bilister bruker en vei til gjennomkjøring. Det er ingen grunn til at disse enveiskjøringene skal gjelde også for syklister. Det er dette som burde vært hovedsykkelforbindelsen mellom sentrum og Adamstuen (og dermed Blindern). I praksis er den også det. Det er denne ruten lokalkjente syklister pleier å velge.

Oslo har lenge lidt under et sykkelfiendtlig politi, og dette sykkelfiendtlige politiet har skiltmyndighet, hvilket vil si at det er de som i stor grad bestemmer hva slags skilt som skal settes opp og tas ned. Det er et demokratisk problem at politiet kan overprøve demokratisk fattede vedtak om byutvikling, slik skiltmyndigheten gir dem mulighet til. På dette området praktiserer jeg sivil ulydighet, og sykler mot enveiskjøring der dette er hensiktsmessig.

Kirkeveiringen er lite egnet for sykling. Mellom Blindernveien og Frogner plass er det en form for sykkelfelt. Men de er så smale at de i praksis er ubrukelige. Det foreligger planer om sykkelfelt som i alle fall ser bedre ut på papiret, fra Blindernveien østover i retning Carl Bernes plass. Tiden vil vise hvordan det blir. I dag kan den strekningen ikke anbefales.

Langs Store ringvei (Ring 3) er det ikke så galt å sykle, i alle fall ikke mellom Smestad og Sinsen, og altså forbi Blindern. Noe av det som var under bygging da jeg skrev denne, bør være ferdig nå. Jeg har ikke prøvesyklet denne ruten på en stund.

Her er noen sykkelruter fra Blindern og østover, hvor vi unngår både Kirkeveiringen og Store ringvei.  Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern — Akerselven. Dette er er veier å velge om du vil nyte turen og ikke har veldig dårlig tid, og om du vil unngå trafikk.

Man kan sykle mellom Blindern og Skøyen, nesten uten å være på trafikkert vei. På Skøyen kommer man til sykkelveien langs E18 fra Lysaker mot Oslo sentrum, gjerne kalt Tour de Finance.

T-Banen er en barriere for syklister. Hvis man vil unngå Majorstuen, som er et sykkelmessig katastrofeområde og ikke for amatører, er gangbroen over Holmenkollbanen og Sognsvannsbanen (og Ringen) ved Frøn en viktig lenke. Den er nærmere omtalt her. Kartet nedenfor viser hvor den er.

[mappress mapid=”72″]

Opp mot Sognsvann, og dermed studentbyene Kringsjå og Fjellbirkeland, kan du velge Sognsvannsveien forbi Rikshospitalet og Gaustad. Jeg har stort sett syklet denne veien når jeg skal til Sognsvann, og har ikke gjort noe forsøk på å finne en god vei over til studentbyene.

Hva så hvis været er dårlig? Ta på regntøy og ta sykkelen likevel. Du vil etter ganske kort tid konstatere at det er mye bedre å sykle, enn å stå stuet sammen med andre våte mennesker på en overfylt T-banevogn eller buss. Og du kan selvfølgelig ta banen den dagen du absolutt ikke vil sykle.

Det går også greit å sykle om vinteren. Få piggdekk på sykkelen, og det er ikke noe problem. Dessverre er vintervedlikeholdet i Oslo for dårlig. Når du sykler til og fra Blindern, så vær klar over at det er Statens vegvesen som vedlikeholder Store ringvei (Ring 3), og de gjør en mye bedre jobb med dette enn Oslo kommune.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.