Bogstadveien

Så har Bogstadveien vært åpen noen måneder, og den har blitt det sykkelfiendtlige bilhelvete som mange av oss fryktet. (Når jeg sier Bogstaveien inkluderer jeg også delen av Hegdehaugsveien mellom Parkveien og Bogstadveien, og Valkyriegata). Det er null tilrettelegging for syklister, og det finnes heller ikke alternative ruter som er tilrettelagt for syklister. Så fortsatt er det ikke noe å anbefale for hun som som ville finne en sykkelrute fra Marienlyst til Bjørvika.

Handelstanden i Bogstadveien har aktivt motarbeidet syklister. De har kjempet for parkeringsplasser for biler, og mot tilrettelegging for syklister, og dessverre har de fått det som de vil. Den enkle konklusjonen for oss som sykler er at vi fortsatt bør bruke Bogstadveien som sykkelruten når det passer oss, inntil det eventuelt kommer ruter som er bedre for syklister. Men vi bør ikke plage butikkeierne i Bogstadveien med vårt nærvær. Når disse butikkeierne så aktivt har motarbeidet syklister, da bør vi som sykler bruke våre penger andre steder.

En sykkeltur nedover Bogstadveien var ganske deprimerende. Ikke bare at det ikke var sykkelfelt eller annen tilrettelegging for syklister. Men det finnes knapt et sykkelstativ langs Bogstadveien. Parkeringsplasser for bil har man funnet plass til, samt de evindelige ladestasjonene for el-biler — der kommunen sørger for at el-bilistene ikke en gang behøver å betale strømmen sin selv.

Vinkelgården ved Majorstukrysset var en gang et sted med småbutikker. Nå er det bare banklokale for DNB. Nå er det generelt ikke mange bankfilialer igjen, etter at folk har sluttet å gå i banker. Men banker og eiendomsmeglere er ikke virksomheter som gir liv i byen. Men ved Vinkelgården er det i det minste satt opp et sykkelstativ. Det er ikke den typen kommunen vanligvis setter opp, så det er vel satt opp av gårdeier eller av DNB.

WIMG_2824_DxOLitt lenger ned finner man noen sykkelstativer gjemt bak et gjerde i en av sidegatene. Her har tydeligvis også en av butikkene okkupert en plass i sykkelstativet til reklame.

WIMG_2844_DxOFørst når vi kommer ned til krysset Hegdehaugsveien / Josefinegt dukker det igjen opp noen sykkelstativ. Det var vel ikke mulig å snike inn bilparkering på denne plassen.

WIMG_2928_DxOSom sagt bør syklister helst unngå å handle i Bogstadveien. En handelstand som så til de grader har motarbeidet syklister fortjener ikke å få våre penger. Men skulle noen likevel finne på å handle der: Ta med sykkelen inn i butikken! Gå demonstrativt ut, om de skulle klage. Egentlig liker jeg ikke at folk tar sykler med inn i butikken, men svaret på det er at butikkene sørger for gode sykkelstativer utenfor.

Parkeringsplasser for biler, det har man på den annen side funnet mye plass til. Men altså ikke sykkelstativer, selv om man får plass til stativer for ca ti sykler på samme plass som en bil. De vil åpenbart heller ha én kunde i bil enn ti på sykler.  Og som sagt: Det gjør at vi som sykler ikke bør plage butikkene med vårt nærvær, og heller bruke våre penger andre steder.

WIMG_2859_DxO

Jeg skrev innledningsvis at Bogstadeveien har vært åpen noen måneder. Men ferdig er den ikke. Det er fortsatt mye byggearbeid, ikke minst på små plasser langs veien. Det er ikke mulig å se hva som skal komme på disse stedene. Det er selvsagt lov å håpe på at her kommer det mange og gode sykkelstativer. Men jeg har blitt skuffet så ofte før når jeg har håpet/trodd at de ansvarlige har tenkt på syklister, så jeg er ikke særlig optimistisk. Noen trær, kanskje noen cafébord og noen pyntede parkeringsplasser for biler, slik Oslo pleier å bruke arealet til når man skal ha “miljøkvaliteter”, er vel mer sannsynlig. Her, ved krysset Industrigt, ser det i alle fall ut til at man vil bruke det meste av plassen på biler.

WIMG_2850_DxODet er som sagt ingen alternative ruter tilrettelagt for sykling fra sentrum til Oslo vest mellom Frognerstranden og Ullevålsveien. Det er selvfølgelig skandaløst dårlig, og resultat av byråd som har vært for feige til å gjøre noe som kunne utfordre en eneste parkeringsplass. Vi hører gjentatte ganger at Oslos politikere sier at de satser på sykkel, og at sykkel prioriteres foran bil. Dette er bare ett av alt for mange eksempler på at dette ikke er sant.

Som handlegate er Bogstadveien ganske uinteressant. En gang var dette en gate med butikker man ikke fant så mange andre steder i byen. Men i takt med gårdeiernes krav om høyere husleie har de forsvunnet, og kjedene har overtatt. Det er gårdeieres profittjag og høye husleiekrav som utarmer Bogstadveien. Det er ikke mangel på parkeringsplasser. Og uansett: Hvem gidder å dra til Bogstadveien for å gå på Hennes & Mauritz? I alle fall ikke de som vil bruke bil, når de finner de sammen kjedebutikkene på nesten alle kjøpesentre. All biltrafikken i Bogstadveien gjør den til et ubehagelig og farlig sted å bevege seg, ikke bare for syklister, men også for fotgjengere. Men handelsstanden henger fast i 60-tallets våte drømmer om at de viktige kundene er de som kjører forbi i bil.

Vi har kunnet lese slikt om Bogstadveien: High-end luksusbutikkene har flyktet til Frogner og sentrum. Bogstadveien overtas av kjedebutikkene og blir ung og trendy. Hvis handelstanden i Bogstadveien vil ha et ungt og trendy publikum, da er ikke bil det man satser på. Hvor mange unge og trendy kommer i bil og venter å kunne parkere utenfor butikken?

Løpet er kjørt for Bogstadveien, har vi kunnet lese, og at butikker rømmer Bogstadveien. Skal Bogstadveien klare å gjenvinne en posisjon, enten som eksklusiv eller som ung- og trendy, da måtte man ha satset på en menneskevennlig gate, ikke på en bilgate. Husleien for forretningslokaler er høyest i bilfrie områder. Det reflekterer at det er der folk liker å handle. Bogstadveien kunne ha blitt en trivelig strøksgate for folk som bor i Majorstuområdet, men biltrafikk hindrer slik utvikling. Det er ikke noe trivelig å ferdes i gater med så mye biltrafikk. Gårdeierne og handelstanden har fått det som de vil, dessverre. Og da får jeg være ærlig og si at jeg ønsker at Bogstadveien vil fortsette å forfalle som handlegate, med synkende leiepriser for grådige gårdeiere.

Jeg velger som regel Bogstadveien når jeg sykler mellom sentrum og Majorstuen, og jeg oppfordrer andre til å gjøre det samme. Men husk at man må plassere seg riktig i en gate med trikkeskinner, hvilket vil si mellom trikkeskinnene. Denne damen plasserer seg akkurat slik man skal. Mellom trikkeskinnene og altså midt i kjørefeltet:

WIMG_0257_DxOBilister får vente til det byr seg en ordentlig mulighet til å kjøre forbi. Det er litt mange bilister som ikke tåler å se en syklist foran seg, men det får vi la være å bry oss om. Min erfaring er at jeg tar igjen de bilistene som absolutt må forbi, i neste lyskryss. Og de kommer ikke noe fortere fram enn om de hadde holdt seg bak. Og vi får si til oss selv: Bilistene burde ikke vært i en slik vei i det hele tatt. Men trikken bør vi slippe fram når anledningen byr seg.

Noen legger seg mellom trikkeskinnene og fortauskanten.  Det er et farlig sted å sykle. Når man sykler så langt ute på kanten, oppfordrer man bilister til å presse seg forbi når det ikke er plass til å foreta en ordentlig forbikjøring. For trikken spiller det ingen rolle. Den kommer uansett ikke forbi en syklist som ligger mellom trikkeskinnen og fortauet. Dessuten er det for trangt for syklsiter. Kommer man bort i fortauskanten eller ned i trikkeskinnen, har man et alvorlig problem.  For en syklist er trikkeskinner risikable, og man bør krysse dem minst mulig. Det er også en grunn til ikke å flytte seg fra posisjonen mellom trikkeskinnene om det skulle komme en utålmodig bilist bak. Bli liggende der du er, og la bilisten vente til det er klart.

WIMG_2866_DxOTrikkerskinner og sykkel er en dårlig kombinasjon. Når jeg skriver dette, sitter jeg med brukket kraveben etter å ha sklidd i våte og glatte trikkeskinner i Dokkveien, og fått et lite hyggelig møte med asfalten. Jeg hadde nok for spiss vinkel da jeg skulle krysse trikkeskinnene. Amatørfeil, så jeg er litt sur på meg selv for at jeg kunne sykle så klønete. Så rett vinkel som mulig, det er det som skal til når man krysser trikkeskinner.

Det finnes ingen alternativ rute som er tilrettelagt for syklister. Da byråd Guri Melby annonserte at Bogstadveien skulle åpne til 17. mai, utfordret jeg henne med å spørre om også hovedsykkelveien mellom Frogner stadion og Slottsparken ville være klar til 17. mai. Men her har intet skjedd. Strekningen ligger fortsatt der som politikernes hån mot byens syklister, og som et monument over politikernes impotens. Det kreves ikke stort for i det minste å anlegge sykkelfelt langs denne ruten, selv om man bør lage noe bedre. Det er bare å fjerne ca 100 parkeringsplasser i gaten og merke opp. Det burde være en selvfølge at det ikke er gateparkering i gater som inngår i hovedsykkelveinettet, akkurat som det er like selvfølgelig at det ikke bør være gateparkering i gater med kollektivtrafikk (som Bogstadveien, Thereses gt og Thorvald Meyers gt). Men de som har ansvaret i denne byen har blitt skremt av første tut fra et bilhorn, og har latt bilistene får det som de vil. Politikerne prioriterer gateparkering fremfor fremkommelighet og sikkerhet for syklister. også i hovedsykkelveinettet De burde skamme seg!

Men når Høyres kjernevelgere synes å være dårlige sjåfører i alt for store biler, da kan man vel ikke vente annet fra den kanten. Som kjent vil lederen i Oslo Høyre, Øystein Sundelin, løse fremkommelighetsproblemer ved å lage parkeringsplasser større. Og det er vel vanskelig å tolke hans omsorg for disse klønete bilistene i for store biler på annen måte enn at klønete bilister er viktige velgere for Høyre? Særlig klønete bilister i store biler som må stoppe bilen sin i gaten for å kjøpe et brød. Folk som sykler bør stemme på andre enn Høyre, men det vet man vel fra før.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.