Miljøgater”: Newspeak og bløff fra oslopolitikere

«Miljø­ga­ten» blir for­kjørs­vei uten farts­hum­per kan vi lese i dagens utga­ve av Oslo­by (Aften­pos­ten). Den­ne gan­gen gjel­der det Sogns­vei­en. Noen av oss har for len­ge siden inn­sett at Sogns­vei­en er nok et svik mot syk­lis­ter og nok et kne­fall for bilister.

Vi har lært det: Når ordet “miljø­gate” duk­ker opp i plan­do­ku­men­ter i Oslo bør alle alar­mer gå. “Miljø­gate” er blitt en del av oslo­po­li­ti­ker­nes og plan­leg­ger­nes “new­speak” for å sel­ge inn syk­kel­fiendt­li­ge løs­nin­ger. Miljø­gate i Oslo er pyn­te­de gater til­rette­lagt for bil, uten noen til­rette­leg­ging for miljø­venn­lig trans­port som sykkel.

Con­ti­nue read­ing Miljø­ga­ter”: New­speak og bløff fra oslo­po­li­ti­ke­re