Dommer om fotgjengere i sykkelvei

Det kom nylig en dom fra Oslo tingrett, dommen finnes her, hvor en syklist (eller egentlig syklistens forsikringsselskap) ble dømt til å betale erstatning til en fotgjenger etter å ha blitt påkjørt av en syklist. Saken fikk blant annet stort oppslag i VG. Jeg synes resultatet er greit nok, men begrunnelsen er temmelig håpløs.

En liten opplysning: I VG understrekes det et dommen er rettskraftig. At den dom er rettskraftig betyr ikke nødvendigvis at den er riktig. Det betyr bare at ankefristen har gått ut, og ingen av partene har anket dommen, slik at den blir stående. <edit> Det er kanskje også verdt å nevne at man bare kan anke over resultatet, ikke over begrunnelsen. Om man skulle mene “jeg aksepterer resultatet, men vil ha en annen begrunnelse”, da man man ikke anke.</edit>

Men først: I Norge finnes det dessverre svært få sykkelveier. Man bygger stadig den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei, som er designet for å skape konflikter mellom syklister og fotgjengere. Akkurat som kombinasjonene bil- og sykkelvei er svært vanlig i alle bygater hvor det er fortau, og som kan gi opphav til konflikter mellom bilister og syklister. Gang- og sykkelveier er laget for å få fotgjengere og syklister vekk fra bilene, og slett ikke for å gi fremkommelighet for syklister.

Continue reading Dommer om fotgjengere i sykkelvei

Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Oslo sykkelveinett, i den grad man kan si at noe slikt eksisterer, har mange mangler. Kvaliteten på det som finnes er stort sett for dårlig, og det henger ikke sammen. Det enkle krav man må stille til et sykkelveinett er at man skal kunne komme seg trygt og greit fra A til B på sykkelvei, uten at man stadig må ut på strekninger uten tilrettelegging, uten store omveier, og uten at man må drive nitidig planlegging før hver sykkeltur. Et par hundre meter sykkelfelt her, og et par hundre meter et annet sted, uten at det henger sammen, det gir ingen sykkelby.

I tillegg til alt annet som må gjøres, må man gjøre noe med alle “missing links”, som kan få det som faktisk finnes til å henge sammen. En slik manglende lenke er Åkebergveien. Dagsavisen skrev i går om at Bymiljøetaten “har gitt blaffen i” bystyrets vedtak om å anlegge sykkelfelt i Åkebergveien. Jeg har hørt om dette før, men har ikke tatt meg tid til å undersøke dette. Derfor er jeg glad for at Dagsavisen tar det opp.

Continue reading Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Quick fix for Bjørvika 2 — steng Nylandsveien for biler

Bjørvika er en planlagt katastrofe. Det er gjort mange feil som summerer seg opp til et sykkelmessig katastrofeområde — og en gyllen mulighet som er forspilt. Man sender en kjemperegning til fremtiden, når alle feilene som er gjort skal rettes opp. Da kan man riste på hodet av de håpløse politikerne som kunne ødelegge et område på den måten, og ergre seg over at politikerne på 2000-tallet hadde penger til å iverksette galskapen, i motsetning til de som hadde enda villere forslag på 1960 og 70-tallet.

En forutsetning for at man skal kunne lære av sine feil, er at man erkjenner dem. Jeg savner derfor at noen ansvarlige politikere og ansvarlige i Statens vegvesen (gjerne vegdirektør Terje Moe Gustavsen) sier klart: Det var ikke slik Bjørvika skulle bli. Dette er for dårlig, og det kan ikke forbli slik. Og noe slikt som dette skal aldri skje igjen. Inntil det skjer, må vi bare regne med at de samme feilene kommer til å gjentas og gjentas i årevis fremover. For tiden holder man på å gjenta “suksessen” i Dag Hammarskjølds vei (gamle delen av ringveien Økern – Sinsen). Les Kvardagssyklists gjennomgang av historien om dette prosjektet. Trist, men lærerik lesning. Bjørvika kan blir tema for en rekke masteroppgaver innen statsvitenskap, byplanlegging etc i årene som kommer.

Dette er egentlig qiuck fix 1, i og med at den kan gjennomføres ganske raskt. Det bør være noe av det som det vil være mulig å gjennomføre i løpet av 2015 uten at det koster særlig mye. Egentlig bør det kunne gjennomføres inneværende år. Men da København laget sin Cykelslange ble det for fristende å si at noe tilsvarende bør man lage i Bjørvika, f.eks. over senkebroen med biler, og dermed ble det Quick fix 1. Men det vil uansett ta tid, og er kanskje en ikke så veldig quick fix. Men Oslo trenger noen slike kraftige symbolprosjekter som viser at man mener alvor. Litt klatting og småfiksing kommer det ikke så veldig mye ut av.

Continue reading Quick fix for Bjørvika 2 — steng Nylandsveien for biler

Handelstanden og gårdeiernes drømmeplass

Handelstanden og gårdeierne gnåler jevnlig om hvor viktig parkeringsplasser og tilgang med bil er for deres virksomhet. Fjerner man en parkeringsplass taper de en million, påstår de. Jeg tror ikke på det og har aldri sett noen dokumentasjon som underbygger dette. Jeg har heller ikke sett dokumentasjon på andre av de påstander de hiver ut om hvor viktige parkeringsplasser er. Det blir bare udokumenterte påstander, og må behandles som det. Men om det hadde vært sant, burde de også ha betalt for disse parkeringsplassene.

En plass i Oslo som må være drømmestedet for Handelstanden og for gårdeierne er Fridtjof Nansens plass. Den jevne strømmen av biler og busser over plassen må lyde som klingende gullmynter i deres ører. Her kjører bilistene i jevn kø over plassen for å skape liv og trivsel, akkurat slik som gårdeierne og handelsstanden vil ha det. Det ligger også en vond symbolikk i at det er slik byens politiske høyborg presenterer seg overfor gjester og publikum: Man må forsere et bilhelvete for å komme fram til Rådhuset.

Continue reading Handelstanden og gårdeiernes drømmeplass

Borgerkrig og hat i Dagbladet @Geirramnefjell

“Sykling som Syria-krig” skriver kulturredaktør Geir Ramnefjell i Dagbladet, med tabloidpressens sedvanlige mangel på proporsjoner. Måten han skriver på blir en hån både mot de som lider i Syria og mot syklister.

Sykkelbud Torleif E. Haugen kom med noen fargerike uttalelser til Aftenposten, som Geir Ramnefjell siterer. Det er vel få som vet mer om hvordan det er  å ferdes i Oslotrafikken på sykkel enn et sykkelbud med 18 års fartstid.

Men hat? Det er en del som uttrykker hat mot syklister, som sier de vil kjøre dem ned og drepe dem, osv. Heldigvis er dette hatet mer synlig i nettavisenes kommentarfelt og i sosiale medier enn i trafikken. Men desverre er det også noen som lar det gå fysisk ut over syklister ved å forsøke å presse dem ut av veien, presse seg forbi der det er for trangt, kjøre forbi for så å bråstoppe foran, sprute spylevæske, og i verste fall kjøre på dem med vilje. Så har vi alle de som tuter og peker, og lever i den villfarelsen at syklister skal sykle på fortauet og ikke i veien. Men slike bilister er ikke representative. De fleste bilister er høflige og hensynsfulle.

Continue reading Borgerkrig og hat i Dagbladet @Geirramnefjell

Minnetale over Jon Bing

I dag holdt jeg denne minnetalen over Jon Bing i Det Norske Vidensakabs-Akademi:

Jon Bing var en av de som skapte det faget som i Norge har fått betegnelsen rettsinformatikk: Møtet og samspillet mellom jus og informasjonsteknologi. Han var den ledende i Norge, og en av de ledende i verden. Jeg tror ikke noen, kanskje bortsett fra Jon selv, ville ha protestert om jeg hadde sagt at han var den ledende i verden.

Han ble født i Tønsberg 30. april 1944. Familien flyttet til Trondheim da Jon var tre år gammel, og det var Trondheim han regnet som byen han kom fra. Jon døde 14. januar i år, 69 år gammel.

Jon var en ekstraordinær person. Allerede som student var han etablert som skjønnlitterær forfatter. Sammen med Tor Åge Bringsværd gjorde han science fiction kjent for det norske folk. De som kan mer om den sjangeren enn meg, sier at de gjennom sine oversettelser og antologier brakte det beste av verdens science fiction til Norge, og at de selv løftet sjangeren til et ordentlig litterært nivå i Norge. Vi er mange som var blitt kjent med Jon gjennom dette forfatterskapet, før vi møtte fagpersonen Jon Bing.

Continue reading Minnetale over Jon Bing

El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

Dette er egentlig et litt langt svar på en Twitter-diskusjon om mva-fritak for el-bil. Finansdepartementet har fått litt kalde føtter og vil konsultere ESA før de utvider dette til også å omfatte mva-fritak ved leasing av el-biler. Det kan selvfølgelig bare være en vanlig Finansdepartementsreaksjon når det har gått opp for dem at inntektsbortfallet ved avgiftsfritaket er enormt, og mye større enn noen kunne forestille seg.

Man må ha i bakhodet at da el-bilfordelene ble innført, var el-bil en marginal kuriositet, som Think og Buddy. Stygge plastbøtter som antagelig ville ha strøket med glans i enhver kollisjonstest, og med begrenset rekkevidde. Det hadde aldri blitt gitt mva-fritak om ikke noen politikere hadde drømt om bilproduksjon i Norge. At det skulle gå til å subsidiere Tesla, Nissan, Ford, VW m.m., hadde man ikke sett for seg. Man hadde nok heller ikke sett for seg at det skulle få et så stort omfang og bli så mye penger som det har blitt.

Continue reading El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

Er Høyre og FrP Oslos sykkelsabotører?

“Det er to ting som forhindrer at Oslo blir en god sykkelby: Høyre og Fremskrittspartiet.”

Dette sier AP og Miljøpartiet de Grønne (MDG) til Dagsavisen 12. september 2014. De underbygger dette bl.a. på følgende måte:

“Med unntak av et lite intermesso med Aps Rune Gerhardsen som byrådsleder, har de borgerlige ved Høyre og Frp hatt makten i alle disse årene. Det at sykkelveinettet ennå ikke er ferdigstilt, har med prioritering å gjøre. De blå har valgt å ikke prioritere sykkelen.”

Men fullt så enkelt er det ikke. Flytter vi det samme resonnementet opp på riksplan, og holder oss til et 40-årsperspektiv, som er rimelig når det gjelder sykkelpolitik, kan vi se at Arbeiderpartiet har hatt regjeringsmakt i 30 av de 40 siste årene. Så akkurat som Høyre bærer hovedansvaret for tingenes bedrøvelige tilstand i Oslo, bærer AP hovedansvaret for den like begredelige tilstand på riksplan: Håpløse trafikkregler, manglende utbygging og vedlikehold av sykkelveier langs riksveier, dårlige vegnormaler, skiltmyndighet, osv. AP bærer også hovedansvaret for et forsømt og foreldet jernbanenett. AP har trodd på “fremskrittet”, og for AP har “fremskrittet” vært bil. Det er også  AP som har hovedansvaret for at vi har et monster av et planleggingssystem som gjør at det er langt viktigere å kunne hindre et prosjekt enn å gjennomføre det.

Continue reading Er Høyre og FrP Oslos sykkelsabotører?

Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruseløkkveien er et åpenbart valgt som sykkeltrasé mellom sentrum og Frognerstranden. Men byrådet og bystyret saboterer med vedtak som skal gjøre det så vanskelig som mulig å realisere Oslo som en god by å sykle i.

[mappress mapid=”74″]

Continue reading Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Flott at @Aftenposten setter søkelys på sykkelforhold i Oslo @eghan #sykkelpatruljen

Aftenposten har startet serien Sykkelpatruljen,  hvor de setter søkelyset på sykkelforholdene i Oslo. Ingen som leser dette bør være særlig overrasket over at jeg synes det er et utmerket initiativ. Og jeg ser gjerne at andre medier også tar tak i og følger opp dette temaet, noe det også ser ut til at har skjedd. Jeg likte også gjennomgangen av historien om Oslos manglende sykkeltilrettelegging.

Her er noen tanker om hva som kan og bør gjøres videre. Ideer er fri, så her er det fritt for Aftenposten og alle andre å forsyne seg.

Få fram det som er bra også!

Det bør ikke bli en serie som skremmer folk fra å sykle. Det må ikke skapes et inntrykk av at det er farlig å sykle generelt, og i Oslo spesielt.

Continue reading Flott at @Aftenposten setter søkelys på sykkelforhold i Oslo @eghan #sykkelpatruljen