Dyre offergaver til den hellige bil: Ny E18 og ulykker

Bilen er hellig i Norge og tilbes av mange. Bilismen krever og får mange offergaver, både materielle gaver og menneskeofre. Vi starter med en av de materielle gavene: E18 Vestkorridoren fra Asker til Lysaker. En strekning på ca 10 km er kostnadsberegnet til 40 mrd. Det er 4 mrd pr kilometer, eller 4 mill pr meter. Bilismen nøyer seg ikke med små gaver.

E18_SandvikaMen det er ikke bare rene pengeverdier. 240 boliger må rives for å få plass til veien. Man liker gjerne å beskrive bilismens ofre ved forskjønnende omskrivinger. Så det heter ikke at de må rives, ei heller bruker man det litt belastede ordet ekspropriere, nei: Boligene skal innløses.  Det er vel ekpropriasjonsrettens svar på “miljøgate”. Er det spørsmål om å ekspropriere en smal stripe av en eplehage til sykkelvei eller sykkelfelt, blir det bråk og mye motstand. Men at bilen skal fram er nærmest et gudommelig bud, og at man da må ofre hus og hager for å få det til, fremstår som en slags naturlov.

Continue reading Dyre offergaver til den hellige bil: Ny E18 og ulykker

Når skal politiet lære trafikkreglene? Etterutdanning, @Politidir

Det begynner å bli en gjenganger som dukker opp så ofte at det må være særdeles pinlig for de ansvarlige i politiet: Politifolk sprer desinformasjon om syklister og fotgjengerfelt. Siste politi ut, i alle fall som jeg har fått med meg var operasjonsleder Olaug Holme ved Sogn og Fjordane politidistrikt. Hun sa følgende til NRK Sogn og Fjordane:

“I utgangspunktet skal ikkje syklistar sykle over fotgjengarfelt. Då må ein gå av sykkelen og trille den over”

Dette er feil. Vi kan nok en gang starte med trafikkreglene § 18 nr 3, som lyder:

” Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart”

Altså: Sykling … i gangfelt er tillatt. Det står uttrykkelig i trafikkreglene, og det finnes ingen rom for tvil.

Continue reading Når skal politiet lære trafikkreglene? Etterutdanning, @Politidir