Hvor lenge skal vi få stå i jobben? @orjas

Arbeidsminister Robert Erikssons forslag om å heve 70-årsgrensen er et håndslag til overleger og professorer, skriver Elin Ørjasæter i Aftenposten. Altså er det et håndslag til meg og min gruppe.

For oss professorer er det ganske vanlig å arbeide til man er 70, hvilket tilsier at jeg vil arbeide 10-11 år til, om jeg skal følge trenden. Ved fylte 70 går man over til emeritusstatus. Enn så lenge har det ved mitt fakultet, Det juridiske fakultet ved Univerisitetet i Oslo, vært tradisjon at man har fått beholde et kontor, om enn et mindre kontor enn det man hadde som aktiv professor. Noen fortsetter som før, men uten å ha de plikter man hadde før. Men man kan skrive artikler, holde foredrag, revidere bøker, veilede studenter og doktorander om man vil, og påta seg noen andre oppgaver. Johs Andenæs var på kontoret seks dager i uken til han var godt over 90 år. Våre emeriti er stort sett verdsatt. De er en del av fagmiljøet og bidrar med sin innsikt og erfaring.

Continue reading Hvor lenge skal vi få stå i jobben? @orjas

Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?

Hei, Fabian

Da du åpnet nye Torggata, sa du noe om at det var trangt om plassen i Oslo. Det er en av mytene som synes å leve på Rådhuset, og du er ikke den første som bruker det for å bortforklare at politikerne i Oslo ikke klarer å sørge for god tilrettelegging for syklister i Oslo. Tidligere byrådsleder Erling Lae sa følgende til Aftenposten 4. mai 2007:

“Indre del av byen er nesten uløselig. Gatene er fra før 1880, og det er ikke plass til sykkeltraseer.”

Dette er i beste fall tøv. Er det noe vi kan være helt sikre på, så er det at gater fra før 1880 ikke var bygget for biler, men kanskje for sykler.

Problemet er bare at det ikke er sant at det trangt i Oslo. Ola Elvestuen sa omtrent det samme som deg i et intervju med Aftenposten/Osloby 28. oktober 2012. Jeg utfordret ham og spurte hvor de trange gatene var. Det svarte han aldri på. Så du kan få den samme utfordringen: Hvor i Oslo er de trange gatene som gjør det så vanskelig å legge forholdene til rette for sykling? Continue reading Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?